NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis i strategi og innovasjon i etablerte foretak

Ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er det ledig en stilling som førsteamanuensis i strategi og innovasjon i etablerte foretak.

Instituttets fagstab er organisert i 4 faggrupper og 2 fagseksjoner:

• Bedriftsøkonomi og optimering
• Helse, miljø og sikkerhet
• Strategi og forretningsutvikling
• Virksomhetsledelse
• Eksperter i team (fagseksjon)
• Fagseksjon for økonomi og ledelse (campus Gjøvik)

Stillingen tilhører faggruppen for strategi og forretningsutvikling. Dette er en samarbeidsorientert forskningsgruppe med flere internasjonalt anerkjente forskere som er aktive i mange nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og programmer. Faggruppen samarbeider tett med næringsliv og offentlig sektor. Gruppens undervisning er tett knyttet til instituttets masterprogram i industriell økonomi og teknologiledelse som er et av de mest populære masterprogram i Norge.

Arbeidsområder
• Undervisning innen fagområdene strategi og innovasjon.
• Forskning innen fagområdene som resulterer i publikasjoner.
• Eksternt finansiert prosjektaktivitet.
• Gjennomføring av undervisning etter gjeldende studieplan, samt videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget.
• Faglig ansvar sammen med enhetens øvrige vitenskapelig tilsatte.
• Veiledning av mastergrads- og doktorgradsstudenter innen sitt fagområde.
• Eksamensarbeid.
• Administrative oppgaver.

Kvalifikasjoner
Til stillingen kreves:
• Vitenskapelig kompetanse på minimum doktorgradsnivå innen fagfelt som innovasjon og strategi i etablerte foretak. Vi søker spesielt etter kandidater med bakgrunn i ett eller flere av følgende områder: Strategisk problemløsning og formulering, innovasjonsledelse, innovasjonssamarbeid, strategi på ulike nivå, organisering av innovasjon i etablerte foretak, læring i innovasjonsprosesser, og kunnskapens rolle i innovasjon og strategi.
• Dokumentert erfaring med undervisning og veiledning innen strategi og innovasjon. Kandidaten skal være i stand til å undervise og veilede master og PhD studenter innenfor strategi og innovasjon. Inkludert, men ikke begrenset til: Strategisk problemløsning og formulering, innovasjonsledelse, strategisk ledelse, organisering av innovasjonsaktiviteter i etablerte foretak.

Det vurderes som positivt om søkeren kan:
• Vise til forskningserfaring med både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.
• Dokumentere erfaring med å utvikle nye kurs innen innovasjon og/eller strategi.
• Dokumentere evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid.
• Dokumentere erfaring med samarbeid med andre forskere og næringsliv.
• Dokumentere evne og muligheter til samarbeid med ingeniørfaglige områder på NTNU.

Søkere skal ha publisert sin forskning i anerkjente internasjonale tidsskrifter innenfor fagområdet. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år og arbeid med relevans for utlysningen. Vi ønsker forskningsaktive kandidater til stillingen, og forskningsomfanget vil vurderes i forhold til tidsbruk i forskerkarrieren.

Personlig egnethet som omstillingsevne, gode samarbeidsferdigheter og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt.

Det kreves praktisk universitetspedagogisk kompetanse. Den som ansettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, må i løpet av to år etter ansettelse gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs. Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt.

For mer informasjon:
http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner.

Arbeidsvilkår
Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Dersom den som blir ansatt ikke har norsk som morsmål, kreves det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk og litteratur.

Vi tilbyr:
• Lønn fra kr. 555 100,- til kr. 731 400,- avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
• Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
• Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø i en IA-virksomhet
• Gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag
• Gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
• Mulighet til å søke forskertermin hvert femte år

Søknad
Innen søknadsfristen må følgende registreres i Jobbnorge:

• Søknad
• CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
• Vitenskapelige arbeider (5-10 arbeider)
• En beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle
• En liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Etter søknadsfristen vil en intern sorteringskomite ved instituttet foreta en evaluering av søknadene. Denne evalueringen vil bli videresendt til en ekstern sakkyndig komite, og kun de best kvalifiserte søkerne vil bli bedømt.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte professor Alf Steinar Sætre, telefon 73551013 / epost alf.steinar@ntnu.no eller professor Elsebeth Holmen, telefon 95484485 / epost elsebeth.holmen@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Søknadsfrist: 20.09.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. september 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Gløshaugen
 • Jobbnorge-ID
  154434
 • Intern-ID
  2018/18322
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger