NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Universitetslektor i arkeologi

Ved Institutt for historiske studier (IHS) lyses det ut en 100 % fast stilling som universitetslektor i arkeologi.

Informasjon om instituttet:                                                                                                                               Institutt for historiske studier er en del av Det humanistiske fakultetet ved NTNU, og er lokalisert på Dragvoll og på Kalvskinnet (Vitenskapsmuseet). IHS har per i dag 28 fast vitenskapelige ansatte og 20 stipendiater/postdoc. Instituttet har ansvar for følgende undervisningsprogram: bachelor og master i arkeologi, historie, kulturminneforvaltning, klassiske studier, master i europastudier og 5-årig integrert lektormaster i historie. Mer informasjon om instituttets fagprofil finnes på http://www.ntnu.no/ihs

Stillingen innebærer varierte undervisningsoppgaver på BA og MA nivå på arkeologiprogrammet slik som forelesninger og seminarer, veiledning av øvingsoppgaver, materialkurs, feltøvinger og ekskursjoner, samt variert arbeid med driften av arkeologistudiet (undervisningsplanlegging, tilrettelegging av pensum, kvalitetssikring mm). Undervisningsoppgaver knyttet til instituttets studieprogram i kulturminneforvaltning (KULMI) må påregnes.

Arkeologistudiet ved NTNU er det eneste i Norge som drives i samarbeid med et universitetsmuseum. Stillingene tilknyttet studieprogrammet utgjør et samlet Lærerkollegium hvor IHS og Institutt for arkeologi og kulturhistorie (IAK) jobber tett sammen. Hovedoppgaven er undervisning på bachelor- og masternivå. En viktig utfordring i stillingen er å videreutvikle samhandlingsrommet mellom institutt og universitetsmuseum. Lærerkollegiet, studenter og undervisningsfasiliteter er samlokalisert på Vitenskapsmuseet, campus Kalvskinnet.

Kvalifikasjonskrav:

 • mastergrad i arkeologi
 • breddekunnskap i arkeologifaget
 • erfaring fra undervisning i arkeologifaget
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • faglig kompetanse og undervisningserfaring innenfor arkeologi
 • pedagogiske kvalifikasjoner og evne til å inspirere studenter
 • gode samarbeidsevner.

Undervisnings- og veiledningsspråk er norsk eventuelt dansk eller svensk. Språkferdigheter tilsvarende trinn 3 i norsk må kunne dokumenteres senest to år etter tiltredelse i stillingen. Universitetet tilbyr slik norskopplæring.

Som vedlegg til søknaden sendes:

 • CV
 • liste over vitenskapelige arbeider med informasjon om publiseringssted
 • oversikt over undervisnings- og veiledningserfaring på universitets- og høgskolenivå samt andre relevante
 • pedagogiske kvalifikasjoner
 • annen relevant informasjon

De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju.
Søknaden med vedlegg skal merkes med HF18-032 og sendes elektronisk via Jobbnorge (http://jobbnorge.no).

Lønn og formelle bestemmelser:
Stillingen lønnes som universitetslektor, stillingskode 1009, med minimum årslønn kr. 416.600,-. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr.  416.600,- til kr. 537.700,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 prosent innskudd til Statens Pensjonskasse.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han/hun kan være tilstede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Den som tilsettes, må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlig tjenestepersonale.

Tilsatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. Universitetet tilbyr slikt kurs. Dokumentert utstrakt praktisk- pedagogisk kompetanse vil i enkelte tilfeller kunne gi fritak fra slikt kurs.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Mer informasjon
Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til instituttleder Tor Einar Fagerland, tlf. +47 41 14 47 02, tor.e.fagerland@ntnu.no, eller leder for NTNUs studieprogram i arkeologi Hein B. Bjerck tlf. +47 951 79 807, hein.bjerck@ntnu.no 

Spørsmål om søknadsprosessen rettes til administrativ saksbehandler/HR-rådgiver ved Det humanistiske fakultet Hege Kissten, telefon 73 59 76 84 epost: hege.kissten@ntnu.no 

Søknadsfrist: 15.08.2018

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. august 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  154417
 • Intern-ID
  2018/15275
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger