Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Universitetslektor i helse- og sykepleiefag

Ved Universitetet i Agder er det ledig 1-2 midlertidige 100 % stillinger som universitetslektor for en periode på ett år, med mulighet for forlengelse. Det er også mulighet for ansettelse i en lavere stillingsprosent dersom det er ønskelig. Tiltredelse etter avtale med fakultetet. Stillingene er knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Arbeidssted Kristiansand.

 

Fakultetet har tre institutter; Institutt for helse og sykepleievitenskap, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring og Institutt for psykososial helse. Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et ph.d.-program i helsevitenskap ved fakultetet. I tillegg har vi en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har to forskningssentra; Senter for e-Helse og omsorgsteknologi og Senter for omsorgsforskning-Sør. Det er aktive forskere innenfor fakultetets fagområder.

 

Institutt for helse- og sykepleievitenskap er delt mellom virksomhetsstedene Kristiansand og Grimstad. Instituttet har moderne fasiliteter med klinikklaboratorium/ øvingsenheter på begge virksomhetssteder. I tilegg har instituttet en avansert simuleringsenhet lokalisert i Grimstad.

 

Den som tilsettes skal primært undervise og veilede innenfor relevante helse- og sykepleiefaglige emner knyttet til instituttets helsefaglige utdanninger.

 

Arbeidsoppgaver:

 • undervise og veilede bredt innen instituttets bachelor og master program

 • undervise og veilede studenter i kliniske studier, grupper, simulering og ferdighetstrening

Kvalifikasjonskrav:

 • bachelor sykepleier, relevant mastergrad
 • nyere relevant klinisk erfaring vil bli vektlagt
 • erfaring innen spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten eller psykisk helsearbeid

Pedagogisk kompetanse:

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

 

Personlig kompetanse:

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Det vil bli lagt vekt på samarbeidserfaring og samarbeidsevner. Arbeidsspråket er norsk. Det kreves at den som tilsettes behersker norsk eller et annet skandinavisk språk.

 

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

 

Vi tilbyr:

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ, universitetslektor kode 1009, kr 442.400 – 586.500 bto pr år. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknad

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken «søk stillingen». Følgende dokumentasjon lastes opp sammen med den elektroniske søknaden:

 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Vitenskapelige arbeider

 

Det er søkernes ansvar innen fastsatt tid å sende inn fullstendig dokumentasjon. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom det mangler vedlegg i søknaden.

 

Søknadsfrist: 29. juni 2018.

 

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instiutttleder Kari Hansen Berg, tlf. 93037669, e-post: kari.h.berg@uia.no, assisterende instituttleder Gunvor S Andresen, Kristiansand, tlf 95943593, e-post: gunvor.andresen@uia.no eller dekan Anders Johan W Andersen, tlf. 48126006, e-post: anders.j.w.andersen@uia.no.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  29. juni 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  154413
 • Intern-ID
  Ref. 149/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger