UiT Norges arktiske universitet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi - Institutt for geovitenskap

Instituttleder ved Institutt for geovitenskap

Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet, har ledig stilling som instituttleder ved Institutt for geovitenskap. Tilsettingen skjer på åremål for fire år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to perioder.

 

Fakultet for naturvitenskap og teknologi består av seks institutt, der primære oppgaver er forskning, undervisning, formidling og innovasjon innenfor naturvitenskap og teknologi. Vi har et bredt forskningssamarbeid med en rekke forskningsmiljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Visjonen er å være et anerkjent og synlig kraftsenter for kunnskap og teknologiutvikling i nordområdene og i Arktis.

 

Institutt for geovitenskap er inne i en meget spennende utvikling med stor studenttilstrømning og betydelig økt aktivitet knyttet til nyetableringer som bl.a. Senter for fremragende forskning (CAGE) og Arktisk petroleumssenter (ARCEx). Instituttet har en bred internasjonal kontaktflate med aktiviteter hovedsakelig i nordlige og arktiske områder. Institutt for geovitenskap har 26 vitenskapelige stillinger, ca. 30 stipendiat/postdok-stillinger samt 7 teknisk-/administrative stillinger. Instituttet har ca. 230 studenter.

 

Instituttet har tre hovedgrupper innen forskning: polar marin geologi og geofysikk, kyst og terrestrisk geologi og berggrunnsgeologi. Institutt for geologi tilbyr utdanning på alle nivå fra bachelor til forskerutdanning og har en egen ph.d.- forskerskole. Instituttet stimulerer forskning og utdanning innenfor strategiske viktige fag- og kompetanseområder som for eksempel energi, ressurser og klima. Se for øvrig instituttets nettside

 

Instituttleder har ansvar for den samlede virksomheten og rapporterer til dekan. Instituttleder vil ha tilknyttet egen administrativ stab.

 

 

Sentrale oppgaver:

 • Lede faglig og administrativ virksomhet på instituttet, herunder resultatansvar.
 • Sikre kvalitet og god balanse mellom utdanning, forskning, formidling og innovasjon.
 • Bidra til å skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og meget godt arbeidsmiljø for ansatte og studenter.
 • Sikre et godt læringsmiljø og aktiv rekruttering av nye studenter
 • Lede medvirkningsbaserte prosesser.
 • Representere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid.
 • Sikre at instituttet følger gode HMS-rutiner og ha god personaloppfølging.
 • Sørge for god teknisk- og administrativ støtte.
 • Sørge for at internkontroll og økonomistyring skjer i henhold til regelverk og rutiner
 • Være en del av dekanens utvidede ledergruppe

 

Kvalifikasjoner

 • erfaring fra ledelse ved f.eks. universitet, høgskole, forskningsinstitusjon, kunnskapsbasert næringsliv eller offentlig forvaltning
 • motiverende og inkluderende lederstil overfor ansatte og studenter
 • evne til å bygge nettverk og skape tillit
 • erfaring fra forskningsledelse
 • suksess med å skaffe forskningsfinansiering
 • erfaring fra undervisning
 • erfaring med økonomi- og personalledelse
 • evne til å arbeide strategisk og gode kommunikasjonsevner

 

Det kreves normalt professor/dosent/førstestillingskompetanse innen relevante fagfelt ved instituttet. Dersom spesielle faglige og rekrutteringsmessige hensyn tilsier det kan kravet om førstestillings-kompetanse fravikes. I tillegg kreves interesse for faglig ledelse og gode samarbeidsegenskaper. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det kreves også at søkeren behersker norsk eller et annet skandinavisk språk godt.

 

Forskningsaktivitet

Fakultetet vil legge til rette at instituttleder har forskningsaktivitet i tilsettingsperioden. Midler til en 3-årig postdok/ph.d vil bli stilt til disposisjon. Det kan påregnes fritak for ordinær undervisning, men det er ønskelig at instituttlederen veileder ph.d.-studenter og masterstudenter tilknyttet egen forskningsvirksomhet. I løpet av åremålsperioden opparbeides rett til forskningstermin inntil 14 mnd. Inntil 6 mnd. av dette kan tas ut innenfor åremålsperioden.

 

Instituttleder tilsettes på åremål for fire år, og kan tilsettes for nye perioder, totalt 3 (12 år). Ved utløp av hver åremålsperiode skal stillingen kunngjøres offentlig.

 

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

 

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1475. Fra brutto lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Nærmere opplysninger ved:

 

Søknad med vedlegg sendes elektronisk på www.jobbnorge.no.

 

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedet fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid og lignende rettes til telefonreferansen.

 

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

 

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  9. august 2018
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  154393
 • Intern-ID
  2018/2824
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger