Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Vi bidrar til at Stortingets og regjeringens mål og retningslinjer blir fulgt opp i regionen og vi ivaretar innbyggernes rettssikkerhet.

Vil du bidra til å fremme rettsikkerhet og kompetanse på barnevernområdet?

Sosial- og familieavdelingen, Barne- og familieseksjonen har ledig ett vikariat som seniorrådgiver og en fast stilling som rådgiver i 100 % stillinger. Vikariatet er med mulighet for forlengelse.

Barne- og familieseksjonen har ansvaret for flere fagområder og behandler saker etter blant annet barneloven, familievernloven, krisesenterloven, forvaltningsloven og barnevernloven.

Det gis råd/veiledning og informasjon overfor barneverntjenestene i bydelene/kommunene i Oslo og Akershus og det føres tilsyn med kommunenes tjenesteyting etter lov og forskrift. I tillegg har seksjonen ansvaret for å føre tilsyn med barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år og sentre for foreldre og barn, samt tilsyn med kommunene som krisesentermyndighet. Det føres også tilsyn med familievernkontorene i våre to fylker.

Vi søker dere som har et stort engasjement, interesse og kunnskap om barnevern og barnevernloven, er god til å uttrykke dere både muntlig og skriftlig, er trygge på å snakke med barn og unge og som liker å arbeide i team.

Arbeidsoppgavene for stillingene vil primært være å:

 • føre tilsyn med kommuner og bydeler
 • behandle klager på barnevernområdet
 • gi rådgivning på barnevernområdet
 • føre tilsyn med barneverninstitusjoner
 • utføre ulike arbeidsoppgaver tilknyttet tilsynsarbeidet
 • representere embetet i faglige fora, eksternt og internt
 • bidra til gjennomføring av statlig politikk på barnevernområdet

Kvalifikasjoner for stillingene:

 • det kreves master i rettsvitenskap
 • det  kreves erfaring fra arbeid på barnevernområdet
 • det kreves gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • det kreves god skriftlig og muntlig fremstilling
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Det er ønskelig med erfaring fra det kommunale barnevernet og/ eller offentlig forvaltning innen for fagområdet.

Stillingsinnholdet kan endres som følge av statlig omlegging.

Seniorrådgiver lønnes i stillingskode 1364, med årslønn fra kr. 524 200 - 576 100. 
Rådgiver lønnes i stillingskode 1434, med årslønn fra 456 900 - 524 200.
For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønnsplassering vurderes.

Det trekkes 2 % av lønnen til Statens pensjonskasse.

Stillingene er ledige fra september 2018.

Den statlige arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å

 • oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning
 • rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med redusert funksjonsevne

Det er besluttet at Fylkesmannsembetene i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud blir slått sammen til et embete 1. januar 2019. Det er besluttet at fagområdene barnevern og sosial skal ha hovedkontor i Oslo. Den som tilsettes må regne med mulige endringer med hensyn til arbeidsoppgaver i det nye embetet.

Embetet er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv)

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Bente Rygg, tlf.: 22 00 35 98, eller seksjonssjef Tove Narud, tlf.: 22 00 37 44.

Søknadsfrist: 25.07.18

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søker ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. juli 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  154388
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger