Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokal tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt:Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, vergemål, sosial- og barnevernfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk, reindrift og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har i dag 137 medarbeidere.

Oppvekst- og utdanningsavdelingen arbeider for å sikre at barn og unge har trygge oppvekst- og levekår. Fylkesmannens arbeid med barn og unge er samlet i denne avdelingen, også arbeid med FNs barnekonvensjon og Sjumilssteget. Avdelingen har per i dag 18 medarbeidere, hvorav 8 jurister. Arbeidet er organisert i de tre faggruppene barnehage, skole og barnevern. Oppgaver løses i et utstrakt tverrfaglig samarbeid, og i et godt arbeidsmiljø som preges av positivitet og høyt aktivitetsnivå..

 

Rådgiver / seniorrådgiver barnevern (vikariat)

Fylkesmannen i Troms har ledig et vikariat som rådgiver/seniorrådgiver i oppvekst- og utdanningsavdelingen. Vikariatet har i utgangspunktet en varighet på 12 måneder, med mulighet for forlengelse.

Vi søker etter en dyktig medarbeider med interesse og engasjement for å arbeide med barn og unges rettigheter innen barnevern. Vi søker primært deg som er utdannet barnevernspedagog eller sosionom, og har dokumentert erfaring fra barnevernarbeid. Jurister med relevant erfaring fra barnevernsarbeid kan også komme i betraktning.

Stillingens overordnende formål er å sikre kvalitet og regelverksetterlevelse i barnevernet. Stillingen inngår i faggruppen barnevern og familievern, hvor barnevernloven med tilhørende forskrifter, barneloven og forvaltningsloven, står sentralt. Sentrale oppgaver er klagesaksbehandling og tilsyn med både kommuner og institusjoner. Andre viktige oppgaver er å gi informasjon og veiledning til kommuner og innbyggerne, og bidra til kvalitetsutvikling av barnevernsområdet. Arbeidsoppgaver innenfor hele avdelingens ansvarsområde kan bli aktuelt.

Ansvarsområde og oppgaver
• Saks- og klagesaksbehandling
• Tilsyn med kommuner, barnevernsinstitusjoner og familievernkontor
• Veiledningsvirksomhet og opplæring (herunder formidling gjennom foredrag og presentasjon)

Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner
• Høyere relevant utdanning innen barnevern- eller sosialfaglig område
ev. juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
• Relevant erfaring fra barnevernarbeid. Ytterligere kjennskap til og erfaring fra offentlig forvaltning vil være et fortrinn.
• God skriftlig fremstillingsevne
• God evne til muntlig kommunikasjon med barn, unge og voksne
• Gode samarbeidsevner og interesse for å veilede
• Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og effektivt

Det er krav om at du behersker norsk språk svært godt, både muntlig og skriftlig.
Personlig egnethet vil bli vektlagt og ved vurdering av søkerne vil det bli tatt hensyn til hvordan søkerne kan komplettere vår øvrige avdeling.

Vi kan tilby:
- Et godt faglig miljø med dyktige og engasjerte kollegaer
- Faglig mangfold og en utviklingsorientert organisasjon
- Lønn fra 472 300 til 576 100 pr. år i kode 1434 rådgiver eller kode 1364 seniorrådgiver, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner
- Fleksibel arbeidstid og statlig avtaleverk
- Pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
- En aktiv velforening for ansatte
- Et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø

Generelt for stillingen:
Vi gjør oppmerksom på at fylkesmannsembetet er inne i en omstillingsprosess grunnet sammenslåing av fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark fra 1. januar 2019. Stillingens innhold kan bli endret som følge av sammenslåingen. Arbeidssted vil være Tromsø. Arbeidsoppgavene kan endres etter Fylkesmannens bestemmelse. Tilsetting skjer etter gjeldende lover, instrukser og reglement. Prøvetiden er 6 måneder. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile befolkningen. Fylkesmannen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med utdanningsdirektør Hilde Bremnes på tlf. 77 64 22 59/41 55 85 28 eller e-post fmtrhbr@fylkesmannen.no , eller fagansvarlig for barnevern Merete Jenssen på tlf. 77 64 20 83/97 65 12 17 eller e-post fmtremje@fylkesmannen.no

Vi viser også til fylkesmannens hjemmeside www.fmtr.no , og vår facebookside www.facebook.com/fylkesmannentroms

Vi foretrekker at du sender søknaden din via Jobbnorge. For å komme i betraktning til stillingen må du legge ved relevante vitnemål og attester. 

Søknadsfrist: 29. juni.

Velkommen som søker!

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  29. juni 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Troms
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  154383
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger