Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.

Vår visjon er «Sterkere sammen».


Controller/økonomirådgiver

 

Ved økonomiavdelingen ved Høgskolen i Innlandet er det ledig stilling som controller/ økonomirådgiver.
 

Høgskolens økonomiavdeling er organisert i fire hovedområder: innkjøp, regnskap, økonomistyring og virksomhetsstyring. Stillingen inngår i seksjon for økonomistyring som består av 6 controllerstillinger. Seksjon for økonomistyring er tilknyttet høgskoleadministrasjonen, som er lokalisert i Elverum og Lillehammer, og leverer økonomitjenester til fakultetene.

 

Arbeidsoppgaver:

Stillingens hovedoppgave er å utøve lederstøtte innen økonomifeltet ovenfor høgskolens ledere og styre. Økonomiavdelingen har ambisjon om å være en strategisk støttefunksjon/samarbeidspartner for høgskolens ledere.

 

Sentrale oppgaver vil være:

 • Arbeid med rapportering, utredning og analyser til ledelsen, fakultetene, styret og eksterne

 • Utarbeidelse av styringsinformasjon på ulike nivå i organisasjonen knyttet til budsjett, regnskap, prognoser og prosjektstyring.

 • Økonomifaglig rådgivning og støtte til ledelsens prioriteringer og beslutninger

 • Budsjettoppfølging, periodisk rapportering og avviksanalyser

 • Bidra til å sikre korrekte periodeavslutninger og god kvalitet på økonomi- og prosjektstyring

 • Oppfølging av økonomiavdelingens arbeid med internkontroll

 • Bidra i høgskolens økonomi- og planprosesser (herunder langtidsbudsjett, mål- og resultatstyring mm)

 • Prosjekt- og prosessledelse/-deltagelse

   

  Den som tilsettes må også påregne og bidra i andre av avdelingens arbeidsområder ved behov.

   

  Kvalifikasjonskrav/-ønsker:

  Det stilles krav om minst 3 års økonomiutdanning på universitets- og høgskolenivå, fortrinnsvis master innenfor økonomi (siviløkonom) eller tilsvarende.

   

  Det er ønskelig med erfaring fra økonomistyring, budsjettering og controllerarbeid, samt erfaring fra andre relevante arbeidsoppgaver. Det er videre ønskelig med erfaring fra økonomistyring/ økonomirapportering i større offentlige eller private virksomheter. Deler av prosjektporteføljen består av internasjonale prosjekter, så vi ønsker oss søkere som behersker engelsk språk muntlig og skriftlig.

   

  Vi benytter UBW (Agresso) som økonomisystem, og Excel som daglig arbeidsverktøy. Vi stiller krav til gode Excel-kunnskaper. Kjennskap til UBW (Agresso) er en fordel.

   

  Vi ønsker oss en medarbeider med god økonomiforståelse, og med analytiske evner. Controllerne er et viktig bindeledd mellom høgskolens ledelse og høgskolens operative nivå ved at de iverksetter, og legger til rette for, beslutninger i tråd med høgskolens strategi og økonomiske rammer. De skal støtte ledergruppen gjennom å tenke helhetlig virksomhetsstyring, og ikke bare drive økonomistyring. For å bli en god støttespiller er det derfor også viktig med tilstrekkelig grad av virksomhetsforståelse. Stillingen passer derfor for deg som, i tillegg til god økonomiforståelse, har interesse for og evne til å sette deg inn i høgskolens og sektorens strategier, logikk og utfordringer. Det å lede prosesser er en viktig del av controllernes arbeidshverdag, og det er derfor også ønskelig med kunnskap om og erfaring fra prosess-/prosjektledelse.

   

  Controllerne må trives med å ha stort spenn i arbeidsoppgaver. Arbeid med bl.a. budsjettering og internkontroll krever at controllerne har god gjennomføringsevne, og kan arbeide selvstendig, nøyaktig og målbevisst. I rollen som rådgiver og støttespiller for ansatte og ledere kreves det at man er initiativrik og proaktiv, har en høy grad av serviceinnstilling samt meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

   

  Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli tillagt avgjørende betydning.

   

Høgskolen tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver ved en høgskole med høye ambisjoner
 • Muligheten for å være med på å utvikle en høgskole mot universitet sammen med engasjerte kollegaer.
 • Godt arbeidsmiljø og gode velferdsordninger
 • Stillingene lønnes og innplasseres som rådgiver (stillingskode 1434) etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som blant annet gir gode pensjons og forsikringsordninger.

 

Andre forhold:

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en god alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

 

Høgskolen i Innlandet er en IA-bedrift og vi arbeider for å bygge et arbeidsmiljø der ansatte opplever seg sett og verdsatt. Høgskolen tilstreber hele tiden å styrke samspillet mellom et involverende lederskap og ansvarsbevisste medarbeidere i utviklingen av høgskolen. I medarbeiderundersøkelsen vår uttrykker høgskolens medarbeidere stor jobbtilfredshet, der særlig varierte og spennende arbeidsoppgaver kombinert med faglig og personlige utviklingsmuligheter er framhevet.

 

Nærmere opplysninger om stillingen:

Spørsmål om stillingen kan rettes til økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk,

e-post: ellen.kjenstadbakk@inn.no, tlf. 62 43 03 87, mobil 905 26 706.

 

Søknaden:

Søknad med CV legges elektronisk inn på høgskolens hjemmeside www.inn.no under

”Ledige stillinger”. Vitnemål og attester sendes ikke sammen med søknaden. Disse etterspørres ved behov.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  8. august 2018
 • Arbeidsgiver
  Høgskolen i Innlandet
 • Nettside
 • Kommune
  Elverum, Lillehammer
 • Arbeidssted
  Elverum/Lillehammer
 • Jobbnorge-ID
  154322
 • Intern-ID
  18/02501
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger