Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, digitale tjenester og fasiliteringstjenester for departementene. Våre felles verdier er; hjelpsom, engasjert og profesjonell. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca. 700 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.

Sikkerhetstjenesteavdelingen (SAV) i DSS er en av Norges største virksomheter innen vakthold og sikring i offentlig sektor med ca.300 ansatte fordelt på fem seksjoner. SAV leverer tjenester innen vakthold, sikkerhetsteknologi, resepsjonstjenester, sikkerhetsrådgivning til departementene, Statsministerboligen og Regjeringens Representasjonsanlegg. SAV leverer også vakt- og sikringstjenester til Høyesterett, etter avtale. Operatør i vaktsentralen til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

Operatør i vaktsentralen

Departementenes sikkerhets - og serviceorganisasjon har ledige stillinger som operatør i vaktsentralen i seksjon for spesialiserte sikringstjenester (SST). Vaktsentralen har som hovedoppgave å koordinere utførelsen av sikkerhetstjenester, samt betjene de tekniske sikrings- og varslingssystemene for departementene, statsministerboligen og Høyesterett. Som operatør blir du en del av et turnusteam, i døgnkontinuerlig turnus. Du vil få ansvar for å ivareta kontinuerlig drift og betjene vaktsentralens rutiner og systemer som; samband, kameraovervåking, alarm- og adgangskontrollsystemer samt brannvarslingsanlegg, logg og rapporteringssystem.

Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp og koordinere den daglige driften ved objektene
 • Alarmhåndtering og overvåkning
 • Kommunikasjon og varsling til eget operativt personell, nødetater og departementsansatte
 • Loggføring og rapportering
 • Holde kontinuerlig oversikt over pågående og planlagt aktivitet og hendelser
 • Delta på trening og øving
 • Bidra til utvikling av vaktsentralens rutiner og tjenester

Stillingen krever:

 • Minimum 2 års erfaring fra relevant operativt sikkerhetsarbeid
 • Fullført videregående utdannelse
 • Tilfredsstillende vandel, jf. Lov om vaktvirksomhet §§ 5, 6, 8
 • Fysisk og psykisk skikkethet for operativ tjeneste. Test av dette må påregnes
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode datakunnskaper og erfaring med bruk av operasjonsstøtteverktøy

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Operativ erfaring fra vaktsentral, operasjonssentral eller tilsvarende
 • Kunnskaper innenfor operativ bruk av samband-, alarm og adgangskontroll systemer, ITV, samt andre tekniske overvåkningssystemer
 • Fagbrev innen sikkerhetsfaget
 • Vekterkurs jfr. Lov om vaktvirksomhet

Personlige egenskaper:

 • Du har helhetsoversikt og evner å skape et overordnet situasjonsbilde i komplekse situasjoner og videreformidle dette på en god måte
 • Du jobber strukturert og systematisk
 • Du er løsningsorientert og bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • Du håndterer stress på en god måte
 • Du er lojal og evner å jobbe selvstendig og i team
 • Du har god forståelse for forholdet mellom sikkerhet og service, og utviser sunn dømmekraft
 • Du er samfunnsinteressert og oppdatert på forhold som påvirker sikkerhetssituasjonen
  Personlige egnethet vil bli tillagt stor vekt

Andre opplysninger:

 

 • Tilsetting skjer under forutsetning at søker kan sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå HEMMELIG
 • Stillingen inngår i turnus og er underlagt uniformsplikt
 • Tjenesten stiller krav til godkjent vekterkurs jfr. Lov om vaktvirksomhet. Kurset kan tas internt etter ansettelse men må bestås innen utgått prøvetid
 • Det er ønskelig med minst to referanser
 • Vi ber om at attester og vitnemål legges ved søknaden
 • DSS samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Lønn: Stillingen lønnes som Vaktførstebetjent (1337) i lønnstrinn 44 som tilsvarer kr 403 200 pr år, for organiserte i Akademikerne 394 300. I tillegg tilstås fungeringstillegg, et turnustillegg, samt at det utbetales overtidsgodtgjørelse for merarbeid utover fastlagt turnus. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse. Skifttillegg tilkommer iht. til Statens satser. Dagens turnus innebefatter arbeid hver tredje helg, friperioder og trening i arbeidstiden.


Som ansatt i DSS har du:
Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse
Egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/bedriftsidrettslag
Subsidierte priser i kantinene i regjeringskvartalet
Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum


For mer informasjon, se vår hjemmeside www.dss.dep.no


Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I DSS er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. DSS bruker virkemiddelet moderat kvotering. Kvinner oppfordres til å søke stillingen.


Som IA-bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. DSS benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere må derfor registrere sin søknad via Jobbnorge. Kandidater vil kun bli vurdert ut fra erfaring og utdanning som registreres og fremgår via CV-delen her, dvs. varighet på evt. erfaring og avlagte studiepoeng må fremgå.

Nærmere opplysninger ved: Vaktleder Håvard Delbekk, mobil: 95064229

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  23. juli 2018
 • Arbeidsgiver
  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  154208
 • Intern-ID
  DSS 2018 - 22
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger