Gamvik kommune har økende befolkningstall og har nå 1140 innbyggere. Kommunen ligger på 71° nord, helt inntil den arktiske klimasone. Det gir smak av arktisk magi. Mehamn er kommunesenteret i Gamvik, som har egen flyplass og er havn for Hurtigruten. Stedet har et godt utbygd servicetilbud som er lett tilgjengelig og et aktiv miljø, med et stort utvalg av lag og foreninger innenfor idrett og kultur for barn og voksne. Vi bor i et trygt og inkluderende samfunn hvor naturen rår og gir opplevelser som aldri vil glemmes. Er du litt eventyrlysten og med rett bakgrunn, har vi en spennende stilling for deg.

Gamvik kommune omfattes av tiltaksområdet i Nord-Troms og Finnmark med nedskrivning av studielån og skattefordeler.

Pedagogiske ledere i Gamvik kommune

Pedagogisk leder i Gamvik barnehage fra 1. august 2018 – 2. gangs utlysning

Gamvik barnehage har behov for pedagogisk leder fra høsten 2018. Rektor ved Gamvik skole er også styrer for Gamvik barnehage. Barnehagen holder åpent fra 07:30 til 16:00 hver dag. Den vil ha stengt hele juli hvert år. Arbeidstid og lønn reguleres av tariffavtalen.

Pedagogisk leder i Mehamn Barnehage – 1 års vikariat

Mehamn barnehage har behov for en pedagogisk leder i et vikariat fra 1. august 2018 til 31. juli 2019.

Dersom ingen søkere er kvalifiserte til disse to stillingene, kan det bli foretatt konstitueringer. Vi vil da ha behov for fagarbeidere/assistenter som vikarer for de konstituerte og ønsker derfor også søkere med slik kompetanse.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver

Pedagogisk leder er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn. Den pedagogiske lederen skal veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplan oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet.

Pedagogisk leder har ansvar for:

 • det administrative og pedagogiske for sin avdeling
 • planlegging, gjennomføring og evaluering av dagsrytme, månedsplaner og årsplan
 • spesialpedagogisk arbeid og tilrettelegging for morsmålstrening
 • være hovedkontakt fort eksterne instanser
 • tilrettelegge dagen slik at barna opplever trivsel, læreglede og utvikling
 • involvere personalet i planlegging, gjennomføring og evaluering av planer og prosesser
 • gi veiledning til personalet
 • gjennomføre avdelingsmøter
 • planlegge foreldremøter
 • bidra til et godt foreldresamarbeid
 • gjennomføre foreldresamtale
 • å bidra til godt samarbeid til beste for barnehagen
 • å legge til rette for et godt lekemiljø og bidra til barns medvirkning i aktivitet og lek
 • å gi hvert enkelt barn, og barnegruppa den oppmerksomhet og hjelp de har behov for i hverdagen
 • å ta del i det praktiske arbeidet i barnehagen
 • å delta på veiledningsmøter, foreldremøter, kurs og skolering

Kvakifikasjoner

Pedagogisk leder skal ha førskolelærerutdanning/barnehagelærerutdanning jfr. Barnehageloven §18. Kommunen kan unntaksvis gi dispensasjon fra utdanningskravet til pedagogisk leder.

Erfaring fra arbeid i barnehage og personlig egnethet vil bli vektlagt. Det er også krav om gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig med god framstillingsevne.

Vi tilbyr

 • Opplæring og veiledning
 • Gode arbeidsforhold
 • Lønn i tråd med tariff
 • Delvis dekning av flytteutgifter
 • Hjelp til å skaffe bolig

Krav for stillingen i Gamvik

 • Må ha førerkort og disponere bil
Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden.

Spørsmål vedrørende stillingene rettes til
 
Søknad samt CV leveres elektronisk via jobbnorge.no. Vitnemål, attester og lignende sendes kun etter oppfordring, og originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.
 
Søknadsfrist 24. juni 2018
 
Forhåndsvisning
Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Gamvik kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Gamvik
 • Arbeidssted
  Gamvik og Mehamn barnehage
 • Jobbnorge-ID
  154177
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger