Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokal tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt:Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, vergemål, sosial- og barnevernfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk, reindrift og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har ca. 135 medarbeidere.

Justis- og kommunalavdelingen har 20 ansatte som utfører oppgaver som hører inn under 7 departementer og 4 direktorater. Overordnede mål for avdelingens arbeid er effektiv saksbehandling med god kvalitet, og kompetent juridisk veiledning og støtte til kommunene. Avdelingen skal også bidra til at Fylkesmannen i Troms har et godt omdømme innenfor sine ansvarsområder.

Førstekonsulent vergemål

Fylkesmannen er lokal vergemålsmyndighet og håndterer saker etter vergemålsloven.  Det er over 1 800 løpende vergemål i Troms fylke. Mer informasjon finnes på vergemålsportalen: www.vergemaal.no.

Fylkesmannen i Troms har i ledig fast stilling som førstekonsulent på vergemålsområdet. Er du vår nye kollega?

Vi ser etter deg som har en positiv innstilling og evne til å takle en travel hverdag da saksmengden innen vergemålsfeltet er stor. Vi forventer at du er pliktoppfyllende og at du utfører arbeidsoppgavene innenfor fastsatte frister.

Arbeidsoppgaver:
Arbeidet som førstekonsulent vil bestå i kontroll av vergeregnskap, håndtering av vergehaveres kapitalkontoer i økonomisystemet Agresso, samt enklere saksbehandling etter vergemålsloven.   Arbeidet innebærer også kontakt og veiledning i forhold til verger.


Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper:   
• Minimum fullført videregående opplæring med fagbrev i kontor- og administrasjonsfag, eller tilsvarende
• 3 års arbeidserfaring fra enklere saksbehandling og/eller lignende administrativt arbeid
• Evne til å jobbe systematisk, nøyaktig og effektivt ut fra fastsatte frister
• Gode samarbeidsevner
• Gode praktiske ferdigheter i bruk av IKT-verktøy
Vi vil vektlegge din personlige egnethet for stillingen og i hvilken grad du kompletterer den øvrige stab. 


Vi kan tilby:
• Et godt faglig miljø med dyktige og engasjerte kollegaer
• Faglig mangfold og en utviklingsorientert organisasjon
• Lønn som førstekonsulent i kode 1408, fra kr 416 600 - 466 500 pr. år avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner
• Fleksibel arbeidstid og statlig avtaleverk
• Pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
• En aktiv velferdsforening for ansatte
• Et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø

Generelt for stillingen:
Vi gjør oppmerksom på at fylkesmannsembetet er inne i en omstillingsprosess grunnet sammenslåing av fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark fra 1. januar 2019. Stillingens innhold kan bli endret som følge av sammenslåingen. Fremtidig kontorsted vil være Tromsø.

Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet.
Fylkesmannen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.
Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen, tlf. 77 64 20 40 / 41 47 04 66, eller på e-post fmtrjpa@fylkesmannen.no og fagansvarlig Nils Aadnesen, tlf. 77 64 20 64 / 94 16 49 33 / fmtrnaa@fylkesmannen.no .

Vi foretrekker at du søker elektronisk via vår internettside www.fmtr.no eller www.jobbnorge.no. Du må legge ved relevante vitnemål og attester.

Søknadsfristen er fredag 22. juni.

Velkommen som søker!

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  22. juni 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Troms
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  154146
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger