Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Doktorgradsstipendiater innenfor følgende områder: regnskap, revisjon, folkefinansiering, sirkulær økonomi og det nye arbeidslivet

Ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, er det ledig 4-6 midlertidige 100 % stillinger som doktorgradsstipendiat innenfor følgende områder: Regnskap, revisjon, folkefinansiering, sirkulær økonomi og det nye arbeidslivet. Tilsettingsperioden er på tre år, eventuelt fire år, med 25 % arbeidsplikt ved fakultet. Arbeidssted er Campus Kristiansand eller Grimstad. Prosjekter hvor et opphold på mer enn et år ved et utenlandsk samarbeidsinstitusjon/ cotutelle universitet inngår vil kunne bli gitt prioritet. For noen av stillingene kan flytende kunnskap i et skandinavisk språk være et krav.

 

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder er en av de største universitetsbaserte handelshøyskolene i Norge med nesten 2000 studenter, ca. 80 faglige ansatte og et ph.d.-program med ca. 50 ph.d.-studenter. Handelshøyskolen tilbyr et aktivt forskningsmiljø med tett samarbeid mellom professorer og ph.d.-studenter.

 

Beskrivelse av stillingene

For å styrke noen områder ved Handelshøyskolen ved Universitet i Agder, og for å delta i et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd, vil Handelshøyskolen UiA starte en ny «cohort» med ph.d.-studenter fra januar/ februar 2019. Se nærmere beskrivelse av de vitenskapelige ansatte ved handelshøyskolen; deres forskningsområder og publiseringer, samt mer informasjon om ph.d.-programmet: http://www.uia.no/en/about-uia/faculties/school-of-business-and-law

 

Aktuelle kandidater må være kvalifiserte for opptak på Handelshøyskolens ph.d.-program, og må ha mastergrad (300 ECTS inkludert mastergrad) i regnskap, revisjon, økonomi, innovasjon, markedsføring, administrasjon eller annet relatert fagfelt. Søkere som er i avslutningsfasen av masteroppgaven er også velkomne til å søke.

 

Denne utlysningen gjelder for følgende områder:


1. Regnskap/Revisjon (kontaktperson professor Anna Alon, epost: anna.alon@uia.no ) En stilling vil bli øremerket forskningsprosjektet Internationalization of Financial Reporting and Auditing med nøkkelordene: IFRS, SMB’er, nasjonale reguleringer og revisjonsprosesser. Se mer på: https://ifra.uia.no


2. Revisjon (kontaktperson førsteamanuensis Liv Bente Hannevik Friestad, epost: liv.b.friestad@uia.no ). Forskning innen alle områder relatert til fremtidens revisjon. Nøkkelord: Kvalitet, internasjonalisering, innføring av ny teknologi, verdifastsetting, eierstyring, etc


3. Folkefinansiering (kontaktperson førsteamanuensis Rotem Shneor, epost: rotem.shneor@uia.no ). Forskning som dekker alle modeller og plattformer knyttet til Folkefinansiering (equity, peer-to-peer lending, reward and donation), plattformbruk og motivasjon forretningsmodeller, adopsjonsprosesser, resultat av kampanjer for folkefinansiering, hva som påvirker vekst i folkefinansiering, effekter av folkefinansiering etc.


4. Sirkulærøkonomi (kontaktperson førsteamanuensis Magnus Hellström, epost: magnus.hellstrom@uia.no ).Nye bærekraftige forretningsmodeller, produkt-service systemer, nye metoder for “supply chain management “, som muliggjør sirkulære materialer, energi etc.


5. Fremtidens arbeidsliv (kontaktperson professor Hans Christian Garmann Johnsen, epost: hans.c.g.johnsen@uia.no ). Nøkkelord: Arbeidslivsrelatert innovasjon, forretningsutvikling, nye HRM systemer, betydningen av digitalisering for arbeidslivet, etc.

 

Det oppmuntres til å kontakte relevante kontaktpersoner for å sikre samsvar mellom utlysning, aktuell veileder, forskningsinteresse og kvalifikasjoner.

 

Kvalifikasjoner og vilkår

Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, samt eventuelle tidligere forsknings- og utviklingsarbeider relevant for stillingen. God kjennskap til anvendt forskningsmetodikk er forventet, og det stilles krav til flytende engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Relevant praksis og undervisningserfaring, personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt. Stillingene stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Det stilles krav til kandidaten om å delta aktivt i ph.d.-programmet og i forskningsmiljøet ved Handelshøyskolen for øvrig, samt samarbeid med andre bidragsytere knyttet til forskningsprosjektet.

 

Nærmere bestemmelser for stilling som stipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-4. http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060131-0102.html

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Referansesjekk vil bli gjennomført etter avtale med kandidaten.

 

Konkurransedyktige betingelser

Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kr. 449.400 pr. år. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Tilsetting foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for stillingen.

 

Søknad

 

Søkere skal sende en fullstendig CV bestående av vitnemål med karakterer, akademiske referanser, prosjektbeskrivelse på maksimum 4 sider, samt et brev på en side om motivasjon for å søke stillingen. Prosjektbeskrivelsen bør inneholde mulige forskningsspørsmål/ hypoteser, et teoretisk rammeverk, potensielle datakilder og en fremdriftsplan. Et viktig utvelgelseskriterium vil være kvaliteten på prosjektbeskrivelsen og hvor vidt den passer med tilgjengelige veilederes forskningsinteresse. Fullførte tester som GMAT/ GRE/ TOEFL vil styrke søknaden. Fullstendig søknad og CV sendes inn elektronisk ved å benytte linken "søk stillingen". Følgende tilleggsdokumentasjon må lastes opp som vedlegg på webløsningen:

 

 • Søknadsbrev som beskriver motivasjon for å søke stillingen, samt tilgjengelighet for utenlandsopphold ved et av våre samarbeidsinstitusjoner for en gitt periode, annen akademisk erfaring og kunnskap til et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk).
 • Sertifiserte kopier av diplomer, vitnemål og akademisk referanseliste*
 • Oppsummering av masteroppgaven (ca. 1-2 sider)
 • Komplett vitenskapelig publiseringsiste
 • Dersom tilgjengelig, kopier av opptil tre vitenskapelige publikasjoner i internasjonale anerkjente journaler
 • Prosjektbeskrivelse som også inneholder en tentativ framdriftsrapport for prosjektet, samt en beskrivelse av hvordan søkerens prosjektforslag relaterer/ bidrar til forskningsprosjektet
 • Annen vesentlig dokumentasjon som f. eks resultater fra GMAT-/GRE-/TOEFL-tester etc.

 

*Originaldokumenter av sertifikater/ diplomer/ karakterutskrifter eller attesterte kopier av originaldokumenter med stempel, dato og lesbar signatur fra et offentlig kontor (f. eks universitet, høyskole eller politi) må kunne fremlegges ved forespørsel. Aktuelle søkere kan bli bedt om å sende inn masteroppgaven i tillegg til øvrig dokumentasjon.

 

Søkere er selv ansvarlige for å få sendt inn all nødvendig dokumentasjon innen tidsfristen. All dokumentasjon må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være dokumenterte/ bekreftede. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker uten komplett dokumentasjon.

 

Søknadsfrist: 1. august 2018.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til programansvarlig, professor Roy Mersland, e-post roy.mersland@uia.no

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

 

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten skal den engelske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. august 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Grimstad, Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  154107
 • Intern-ID
  Ref. 141/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger