NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for arkitektur og design
Institutt for arkitektur og teknologi

Vitenskapelig assistent innen bærekraftig arkitektur (AD-18/17865)

Institutt for arkitektur og teknologi tilbyr undervisning bl.a innen studieprogrammet  Master of Science in Sustainable Architecture (Bærekraftig arkitektur) Instituttets mål er å utvikle helhetlig og bærekraftig arkitektur av høy kvalitet gjennom utdanning, design praksis og forskning innen fire hovedområder; de tekniske og miljømessige aspektene ved utforming og bruk av bygninger, materiell og strukturell utvikling av konstruksjon, bevaring, vern og utvikling av eksisterende bygningsmiljøer og kontekstuell forståelse av arkitektur og designprosesser.

Beskrivelse
Ved Fakultetet for arkitektur og design er det ledig en 100 % midlertidig stilling som vitenskapelig assistent innen arkitekturprosjektering. Ansettelsesperioden er for 2 år med ønsket tiltredelse senest 01.08.2018. Arbeidssted er Institutt for arkitektur og teknologi (IAT).

Den vitenskapelige assistenten skal primært bidra til å styrke og videreutvikle undervisningen ved Masterprogrammet i Bærekraftig arkitektur. Stillingene får et særskilt ansvar innen undervisningen i prosjekteringskursene i programmet (AAR4532, AAR4616, AAR4546).

 

Arbeidsoppgavene vil bestå i:

 • Planlegging, koordinering, praktisk tilrettelegging og undervisning på masternivå innen det aktuelle fagområdet.
 • Bidra innen undervisning i prosjektering, teori og metode. Dette inkluderer selvstendig veiledning av studenter som utfører prosjekteringsoppgaver og øvinger.
 • Andre oppgaver ved instituttet; kan blant annet innbefatte deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • 20% av arbeidstiden kan avsettes til relevant faglig fordypning. Denne tiden kan etter avtale benyttes til forberedelse av PhD-studier. Stillingen gir meget gode muligheter til kompetanseutvikling i et solid fagmiljø..

Kvalifikasjoner
Aktuelle søkere må ha tatt graden Master i arkitektur, MSc i Bærekraftig Arkitektur eller tilsvarende. Relevant arbeidserfaring, diplomarbeid og masteremner blir tillagt vesentlig vekt ved bedømmelsen av søknaden. I tillegg bør teoretisk og metodisk kompetanse dokumenteres. Både kvalitet og omfang av relevant kompetanse vil bli vurdert.

Aktuelle kandidater bør i tillegg ha

 • Sterk interesse for det aktuelle fagfeltet
 • Interesse for pedagogikk,
 • Gode samarbeidsevner,
 • Gode evner til å koordinere og planlegge samt ferdigheter innen grafiske dataprogrammer.
 • Kompetanse innen arkitekturprosjektering, med vekt på bærekraftig arkitektur og bruk av digitale verktøy

Særlig vektlegges:

 • Kunnskaper og interesse knyttet til arkitektur, integrert energidesign, bærekraftig arkitektur og aktiviteter i Climate HubLAB (Laboratorium for Klima og Arkitektur)
 • Kunnskaper og interesse innen simulering software og CAD/ BIM

Lønn- og arbeidsvilkår
Vitenskapelig assistent, kode 1020, er normalt avlønnet brutto NOK 408 700,- .Herfra trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han/hun kan være tilstede ved og tilgjengelig for institusjonen. Den som tilsettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt eventuelle organisatoriske endringer. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten.

.

Stillingen er midlertidig, og en varighet på 2 år.

Se https://www.ntnu.no/iat for mer informasjon.

 

Krav til søknaden
Søknadsbrevet skal gi en oversikt over søkerens kvalifikasjoner fra utdannelse og eventuell arbeidserfaring i henhold til kvalifikasjonskravene over. Videre skal søkeren redegjøre kort for motivasjonen til å søke på stillingene. Søknaden med CV, karakterutskrifter, beskrivelse av 23-4 relevante prosjektarbeid sendes via www.jobbnorge.no  

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider, eksempelvis prosjektarbeider som er utført i samarbeid med andre. Dersom det er vanskelig å identifisere søkerens spesifikke bidrag i fellesarbeidet, må søknaden inneholde en presisering av søkerens rolle og medvirkning. Instituttet ser stillinger som vitenskapelig assistent som en mulig forberedelse til senere PhD-studier. Søkere med interesse for PhD-studier oppfordres til å legge ved en beskrivelse på maksimalt to A4-sider som skisserer tema, målsetting og metodisk tilnærming for et slikt videre studium. De mest aktuelle søkerne innkalles til intervju.

 

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Institutt for arkitektur og teknologi ved instituttleder Axel Kristoffersen på telefon +47 908 67 477 eller epost axel.kristoffersen@ntnu.no.

Faglig kontaktperson for stillingene innen fagområdet er Barbara Matusiak, epost barbara.matusiak@ntnu.no eller luca.finocchiaro@ntnu.no.

 

Mark the application with AD-18/17865

Oppstartdato kan diskuteres, men fortrinnsvis oppstart 1 august 2018

Søknadsfrist: 26 juni 2018


I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  26. juni 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Institutt for arkitektur og teknologi
 • Jobbnorge-ID
  154105
 • Intern-ID
  2018/17865
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger