Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

Vil du jobbe med miljøovervåking?

Seksjon for miljøovervåking og kartlegging (AMI) har 18  medarbeidere. En av seksjonens oppgaver er å innhente kunnskap om tilstanden i miljøet gjennom miljøovervåkingsprogrammer. Disse programmene overvåker forurensninger, klimagasser, klimaeffekter og biologisk mangfold. Overvåkerene i seksjonen designer og drifter programmene sammen med andre brukere i Miljødirektoratet. Arbeidet involverer mye kontakt med forskere og konsulenter.

Seksjonen har også ansvaret for kartlegging av naturtyper og biologisk mangfold og leder arbeidet med Økologisk grunnkart. Vi utvikler system for økologisk tilstand og har ansvar for forvaltningsverktøyene Naturindeks og Miljøprøvebanken.  Seksjonen koordinerer Miljødirektoratets forskningsarbeid.

Seksjonen er organisert med medarbeidere både på Brattøra i Trondheim og på Helsfyr i Oslo. Arbeidssted for den utlyste stillingen er Oslo.

Hovedansvarsområdene i stillingen

 • Utforming og oppfølging av Miljødirektoratets miljøovervåkning
 • Formidling av overvåkingsresultater
 • Bidra til seksjonens øvrige oppgaver etter behov

Stillingen innebærer mye kontakt mot eksterne aktører, blant annet sektormyndigheter, forskningsmiljøer, fylkesmannen, konsulenter med flere. Du må regne med noe reisevirksomhet.

Kompetanse

 • Du har master i biologi eller tilsvarende
 • Du har relevant erfaring fra arbeid med miljøovervåking og/eller forvaltning
 • Du har erfaring med å tolke/vurdere og kommentere på fagrapporter
 • Du er god til å sammenstille og presentere informasjon – både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Du liker å arbeide sammen med andre
 • Du er omgjengelig og god på å skape relasjoner og nettverk
 • Du er flink til å ta ansvar for fremdrift og kvalitet i leveranser
 • Du har god rolleforståelse og evne til å sette oppgavene inn i en helhet
 • Du har evne til å utvikle egne ferdigheter, dele kunnskap og samarbeide på tvers av fagområdene

Vi tilbyr

 • Ett års vikariat
 • Utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • Faglige utfordringer, med mulighet for individuell utvikling i et godt arbeidsmiljø
 • Et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • Lønn som rådgiver fra kr 459.100,- (ltr 53) til kr 569.000,- (ltr 65), etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

Som IA-virksomhet ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte seksjonsleder Anne Sundbye, anne.sundbye@miljodir.no /tlf. 958 35 958. Spørsmål om søknadsprosessen kan også rettes til HR-rådgiver Ingrid Krohn-Hansen, ingrid.krohn-hansen@miljodir.no /tlf. 988 07 145.

Søknad med vitnemål og attester sendes elektronisk gjennom Jobbnorge. 


Referanse: 40-2018 AMI      Søknadsfrist: 21.06.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. juni 2018
 • Arbeidsgiver
  Miljødirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Helsfyr, Oslo
 • Jobbnorge-ID
  154084
 • Intern-ID
  40-2018 AMI
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger