NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Kommunikasjonsavdelingen har det overordnede ansvaret for offisiell, intern og ekstern kommunikasjon ved NTNU. Våre oppgaver spenner fra forskningsformidling og markedsføring til lederstøtte, nettsideutvikling og alumnivirksomhet. Vi jobber både praktisk og strategisk. Du finner oss i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Kommunikasjonsmedarbeider - samlokalisering

Til arbeidet med samlokaliseringen av fagmiljøer i Trondheim etter fusjonen med HiST søker vi en medarbeider som skal være med og bygge opp et apparat for god kommunikasjon med studenter og ansatte. Stillingen er 100 % og midlertidig i ett år, med mulighet for forlengelse.


Dine oppgaver vil være operative, rådgivende og strategiske. Operativt må du være et koordinerende ledd, informere om det som skjer i samlokaliseringsprosjektet, bistå ledelsen med presentasjoner, informasjonsmøter o.l. samt gjennomføre kommunikasjonstiltak. Strategisk må du planlegge kommunikasjonsaktiviteter og gi råd til ledelsen for hovedprosjektet og delprosjektene.


Stillingen er organisatorisk knyttet til NTNUs kommunikasjonsavdeling, men arbeidet vil skje i samarbeid med ansatte i samlokaliseringsprosjektet og i andre enheter. Arbeidssted er på Gløshaugen i Trondheim.

 

Hovedoppgaver:

 • Bistå med å utarbeide strategi, planer og rutiner for kommunikasjon fra flytteprosjektene
 • Koordinere kommunikasjonsarbeid sentralt i prosjektet, med fakultetene og med Campusprogrammet
 • Gi kommunikasjonsfaglig bistand til prosjektledelsen og til fakultetenes delprosjekter
 • Produsere og publisere interne nyheter om prosjektet på NTNUs intranett
 • Drifte prosjektets nettsider

Vi krever at du har:

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med internkommunikasjon i store organisasjoner
 • Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne, på norsk og engelsk
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner

I tillegg ønsker vi at du har:

 • God kjennskap til NTNUs organisasjon
 • Erfaring med bruk av Liferay eller andre publiseringsverktøy for web

Stillingen lønnes som rådgiver (1434). Den som tilsettes vil normalt bli lønnet fra brutto kr 488 500 til kr 524 200 per år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.


Nærmere opplysninger fås hos gruppeleder Tone Kvenild i Kommunikasjonsavdelingen, mobil 901 90 882, e-post tone.kvenild@ntnu.no, eller leder for samlokaliseringsprosjektet Jens Petter Nygård, mobil 918 97 297, e-post jens.nygard@ntnu.no.


Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.


Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.


Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner, send søknad med CV, vitnemål og attester elektronisk via denne siden merket med NTNU-nr. 57/18. Søknadsfristen er 15.08.2018.


I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. august 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  154075
 • Intern-ID
  NTNU-nr 57/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger