NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap


Tre midlertidige 50 % og en midlertidig 100 % stilling som universitetslektor i helsevitenskap (ergoterapi) ved INB

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det ledig fire midlertidige stillinger som universitetslektorer i helsevitenskap (ergoterapi). Stillingene er 1 toårig vikariat i 100 % stilling, og 3 toårige vikariater i 50 % stilling og er finansiert av Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Stillingene er administrativt tilknyttet Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB). For mer informasjon, se www.ntnu.no/inb. Arbeidssted vil være Trondheim.

Beskrivelse av ansvarsområde for stillingen
Stillingsinnehaverne vil sammen med instituttets øvrige vitenskapelige tilsatte primært ha ansvar for veiledning, undervisning, læring, formidling og utviklingsarbeid innen ergoterapi. Stillingsinnehaverne plikter å ta del i administrativt arbeid knyttet til undervisning. De kan også bli tillagt undervisningsoppgaver ved andre utdanninger. De vil få faglig og administrativt ansvar for emner og arbeid med praksis. 

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha bachelor i ergoterapi og en relevant mastergrad for ergoterapi.
 • Det er ønskelig med dokumentert praksiserfaring fra kommunehelsetjenesten, men annen praksis vil også bli tatt med i betraktning.
 • Søkere må kvalifisere for stilling som universitetslektor i henhold til Kriterier for ansettelse i stilling som universitetslektor.
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk på et tilfredsstillende nivå både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

Det vil legges vekt på:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser.
 • Gode formidlingsevner.
 • Evne til å arbeide selvstendig.
 • Ønske om og evne til å være med på å utvikle gode pedagogiske undervisningsmetoder og til å stimulere studenter til læring og utforskning i et kollegialt miljø.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

 Vi kan tilby

 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid.
 • Trening i arbeidstiden.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
 • Stilling i en IA-virksomhet.

Stilling som universitetslektor i kode 1009 lønnes med minimum årslønn kr. 416 200,- pr. år i 100% stilling. Normalt avlønnes stillingen ved MH-fakultetet fra kr. 466 100,- til 578 900,- per år i 100% stilling.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Ansatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. Universitetet tilbyr slikt kurs. 

Søknadens innhold
Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener, tidligere praksis og motivasjon for stillingen. Søkerne bes også å redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

 Følgende må vedlegges den elektroniske søknaden i pdf-format:

 • CV, vitnemål og attester. To referanser bes oppgitt.
 • Liste over alle vitenskapelige arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider (i pdf-format) - publiserte eller under publisering - som du ønsker det skal tas hensyn til kan vedlegges søknaden.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen. Aktuelle søkerne vil bli invitert til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.

Søknadsfrist: 24.06.2018.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Førsteamanuensis Sissel Horghagen, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, tlf.: 73 55 92 20 eller 482 68 513, e-post: sissel.horghagen@ntnu.no

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:
HR-konsulent Vebjørn F. Andreassen, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, tlf.: 73 41 25 77, e-post: vebjorn.andreassen@ntnu.no 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  24. juni 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  154024
 • Intern-ID
  18/16814
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger