NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Universitetslektor i tegning - 50 % stilling

Institutt for arkitektur og teknologi har ledig 50 % åremålsstilling som univeristetslektor i  4 år. 


Vi søker etter en kunstner, arkitekt, landskapsarkitekt, designer eller illustratør med vesentlig kompetanse innenfor feltet tegning som verktøy, utrykk og metode i skapende prosesser. Vedkommende må ha ambisjoner om å knytte kunnskaper og erfaringer fra praktisk virkelighet til undervisningen ved NTNU.

Stillingen er administrativt knyttet til Institutt for Arkitektur og teknologi ved Fakultet for arkitektur og design ved NTNU. Institutt for arkitektur og teknologi (IAT) har som mål å utvikle helhetlig og bærekraftig arkitektur av høy kvalitet gjennom utdanning, designpraksis og forskning innen fire hovedområder:

 • Tekniske og miljømessige aspekt ved utforming og bruk av bygninger.

 • Konstruksjon- og material-kunnskap som utgangspunkt for arkitekturprosjektering.

 • Bevaring, vern og utvikling av eksisterende bygningsmiljøer.

 • Kontekstuell forståelse av arkitektur og design-prosesser.

Informasjon om Instituttet Arkitektur og teknologi for finner du her; https://www.ntnu.no/iat 

 

Hovedfokus for stillingen

Hovedfokus vil være på undervisning av grunnleggende tegneriske prinsipper og metoder som del av grunnutdanningen av arkitektur (referert til som grunnkursene Form og Farge 1 og 2) samt assistere emneansvarlig på masternivå i undervisning av tegning som utrykk og kommunikasjonsverktøy i designprosessen. Tegning som metode og representasjon er en stor del av studentenes arbeid med tredimensjonal form og hva det innebærer av estetiske, formmessige og romlige problemstillinger. Gjennom teori og praktiske øvelser, diskusjon og refleksjon berøres de forskjellige aspektene ved analog tegning (og til dels digital hybrid tegning) i en kombinasjon av følgende kategorier

 • Observasjons og analytisk tegning som et fundamentalt redskap for forståelse av form og rom

 • Forestillingstegning som metode for ide-generering, romlig utforskning, refleksjon og utrykk

 • Kunnskap om 2-dimensjonal komposisjon som utgangspunkt for billedlig utrykk og visuell kommunikasjon

Arbeidsaktivitet vil i hovedsak være å lage og holde forelesninger/innspill, veilede på tegnesal, styre student-diskusjon og bidra i faglig evaluering av studentarbeid. I tillegg vil det kreves noe administrativt arbeid som en del av emnets drift og faglig utvikling.

Grunnkursene i form og farge spenner over de fire første semestrene i masterstudiet hvor tegning, visualisering, tredimensjonal form-analyse og anvendt farge-teori er de faglige fokusområdene. Hvert semester undervises det 6-8 uker på grunnkurs og masterkurs, med planlegging i forkant tilsvarende 2-3 uker. Kursene foregår som intensive undervisnings-økter på 1-3 uker, fordelt gjennom semesteret.

 

Kvalifikasjoner

 • Dokumentert anerkjent kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid av høyt nivå

 • Erfaring med undervisning og emne-design

 • Master på kunstområdet (kunst, illustrasjon, design, eller arkitektur) fra Norge eller likeverdig utdanning fra utlandet eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper

 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

 • Kompetanse på relevante digitale verktøy, og evne til å integrere dette i undervisning

 • Evne til å demonstrere tegning i praksis til store student grupper.

 • Det er et krav at den som ansettes behersker norsk skriftlig og muntlig

   

  Andre egenskaper som vil vektlegges

 • Gode samarbeidsevner og interesser for å jobbe på tvers av faggrenser

 • Selvstendighet

 • Analytiske evner

 • Evne til å videreutvikle pedagogiske metoder og undervisningsformer i felleskap med lærer-team

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at vedkommende kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.


Krav til søknaden

 • En beskrivelse av søkerens faglige ambisjoner og visjoner for stillingen
 • En PDF som viser 5-10 arbeider som dokumenterer relevant virksomhet eller utviklingsarbeid i form av portefølje-arbeid, utstillinger, tverrfaglige/individuelle kunstprosjekt og/eller design-prosjekt.
 • En kort skriftlig beskrivelse av relevans av egen kunstnerisk virksomhet og utviklingsarbeid
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse
 • Komplett CV knyttet til kvalifikasjonskravene samt oversikt over alle publiseringer og utstillinger
 • Sertifiserte kopier av attester og sertifikater

De mest aktuelle søkerne innkalles til intervju.

  

Utfyllende opplysninger om stillingen kan en få ved å henvende seg til: Nina Eide Holtan tlf. 99444320 eller e-post nina.holtan@ntnu.no eller instituttleder Axel Kristoffersen på telefon +47 908 67477 eller epost axel.kristoffersen@ntnu.no

 

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen som universitetslektor (kode 1009) lønnes i henhold til den norske Statens lønnsregulativ. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Som medlem av Statens Pensjonskasse får du:

 • Gode pensjonsbetingelser
 • Gunstig boliglån
 • Gode forsikringsordninger 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må godta eventuelle endringer i arbeidsområdet.


Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.


Søknaden med vedlegg sendes elektronisk via denne side. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med AD – 18/14225


Søknadsfrist: 30.06.18

  

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.


Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. juni 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Institutt for arkitektur og teknologi
 • Jobbnorge-ID
  153985
 • Intern-ID
  2018/14225
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger