NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

NTNU Vitenskapsmuseet

NTNU Vitenskapsmuseet er en fagenhet ved NTNU som driver forskning, formidling, samlingsvirksomhet og undervisning, samt ivaretar oppgaver for kulturminneforvaltningen i Midt-Norge.

NTNU Vitenskapsmuseet driver også forvaltnings- og oppdragsbasert virksomhet som er grunnforskningsbasert og bygger på museets fagkompetanse innenfor arkeologi, biologi, dateringsmetodikk og bevaringsteknologi.

 

Institutt for naturhistorie

Institutt for naturhistorie driver forskning innenfor biogeografi, biosystematikk og økologi med særlig fokus på bevaringsbiologi. Instituttet har ansvaret for å bygge opp og vedlikeholde museets naturhistoriske samlinger, inkludert de botaniske hagene. 

Forsker med bred faglig kompetanse i ferskvannsøkologi i nordiske økosystemer

Institutt for naturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet søker forsker i 100 % fast stilling med bred faglig kompetanse i ferskvannsøkologi i nordiske økosystemer. Stillingen er betinget av ekstern finansiering gjennom oppdrags- og bidragsprosjekter og er tilknyttet Institutt for naturhistorie. Prosjektene kommer for tiden fra forskningsråd, offentlig forvaltning og industrien. Forskeren vil primært ha sine arbeidsoppgaver i den ferskvannsøkologiske aktiviteten som driver anvendt forskning med økologiske problemstillinger i samspillet mellom menneske og natur. Videre vil forskeren virke i instituttets fagmiljø i studier av faktorer som bestemmer arters utbredelse i tid og rom, og hvordan miljøvariasjoner påvirker dynamikk i naturen. Forskningen innen ferskvannsøkologi foregår i krysningspunktet mellom grunnleggende og anvendt økologi og i utstrakt samarbeid med andre forskningsinstitusjoner.

 

Dine viktigste oppgaver er:

 • Oppfølging av prosjekter i ferskvannsøkologi
 • Innhenting av eksternfinansierte prosjekter
 • Prosjektledelse
 • Feltarbeid
 • Bearbeiding av innsamlet materiale
 • Analyse av økologiske data
 • Vitenskapelig publisering

Problemstillinger om antropogenes innvirkninger på populasjoner av innlandsfisk og anadrom laksefisk vil være et sentralt arbeidsfelt. Det må påregnes en god del reisevirksomhet og feltarbeid. En viktig del av arbeidet vil bli å bidra til utnyttelse og videreutvikling av museets ferskvannsøkologiske vitenskapelige samlinger og dataserier.

 

Du som søker stilingen må ha:

 • Førstekompetanse/phd innen ferskvannsøkologi
 • Bred faglig kompetanse i ferskvannsøkologi innenfor nordiske økosystemer
 • God kunnskap og erfaring i bruk av statistiske analyser av økologiske data
 • Solid felterfaring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i ett av de skandinaviske språk, samt i engelsk.

Det er et fortrinn å ha:

 • God kompetanse i fiskeøkologi og bred artskunnskap på nordiske ferskvannsorganismer
 • Erfaring med gjennomføring av ferskvannsøkologiske undersøkelser i vann og vassdrag.
 • Erfaring med innhenting av eksternfinansierte prosjekter vil vektlegges tungt
 • Erfaring fra prosjektledelse
 • Erfaring med vitenskapelig publisering.
 • Erfaring fra administrativt og pedagogisk arbeid

Du har følgende personlige egenskaper:

 • Evne til målrettet arbeid
 • Leveringsdyktig
 • Initiativrik
 • Evne til samarbeid og inkludering

NTNU Vitenskapsmuseet er i stadig utvikling, noe som stiller store krav til dine evner og vilje til omstilling. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.


Vi kan tilby:

 • en spennende arbeidsplass med stor variasjon av arbeidsoppgaver
 • gode muligheter for utvikling
 • godt og sosialt arbeidsmiljø
 • gode pensjonsordninger
 • velferdstilbud.

Stillingen lønnes etter stillingskode 1109 Forsker i Statens lønnsregulativ. Normal avlønning er kr 497 000 – 597 400 brutto pr. år avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Fra lønna blir trukket 2 % lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer av arbeids- og ansvarsområdet. De første 6 måneder er prøvetid.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU Vitenskapsmuseet arbeider for likestilling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Søkeren vil bli varslet hvis anmodningen ikke tas til følge.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til instituttleder Torkild Bakken på telefon 73592382 / 91111179, e-post: torkild.bakken@ntnu.no og forsker Jan Grimsrud Davidsen telefon 73592293 / 92464314, e-post jan.davidsen@ntnu.no.

Dersom du har lyst å søke denne stillingen så send søknad elektronisk via denne siden (jobbnorge.no) med CV, vitnemål og attester innen 15.08.2018.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. august 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  153977
 • Intern-ID
  2018/17500
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger