Fylkesmannen er statens representant i fylket. Vi bidrar til at nasjonal politikk blir etterlevd i kommunene og at rettssikkerheten til innbyggerne ivaretas. Fylkesmannsembetet har 140 samfunnsengasjerte og utviklingsorienterte medarbeidere. Fra og med 1. januar 2019 vil det bli ett Fylkesmannsembete for Oppland og Hedmark lokalisert med hovedsete på Lillehammer og en enhet i Hamar.

Rådgiver/seniorrådgiver – vergemål

Hos Fylkesmannen i Oppland er det ledig en fast 100% stilling som

 

Rådgiver/seniorrådgiver – vergemål


Stillingen er lagt til Samordnings- og beredskapsstaben. Vi søker etter en person med bakgrunn innen økonomi, regnskap og/eller revisjon.

Kontorsted er Lillehammer, Hamar etter april 2019.

Staben har i dag 22 ansatte. Oppgaveporteføljen er bredt sammensatt med oppgaver bl.a. innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, kommunikasjon, kommuneøkonomi, innovasjon, kommuneloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven, plan- og bygningsloven og fri rettshjelp.


Ny vergemålslov trådte i kraft 1. juli 2013. Loven innebærer at Fylkesmannen er lokal vergemålsmyndighet med ansvar for å behandle saker i første instans.


Arbeidsoppgavene vil bestå av saksbehandling og veiledning innen vergemålsområdet, blant annet: 

 • Oppretting av vergemål og bytte av verge
 • Behandle godkjenningssaker, som for eksempel bruk av kapital, kjøp/salg av eiendom, forskudd på arv, gaver mv.
 • Skiftesaker der personer med verge er arvinger
 • Regnskapsføring og ajourhold i Agresso
 • Årlig kontroll av vergeregnskaper
 • Holde kurs for verger, helsepersonell mv.

Saksbehandling innen stabens øvrige ansvarsområder må påregnes.


Vi ønsker at du har:

 • Relevant utdannelse fra høgskole/universitet. Lang og relevant erfaring kan erstatte formell kompetanse.
 • Relevant praksis fra offentlig eller privat virksomhet
 • Solide kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Evne til initiativ og selvstendig arbeid
 • Gode ferdigheter i bruk av IKT-verktøy

Det er ønskelig med erfaring med økonomisystemet Agresso og kompetanse innen regnskap og/eller revisjon.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Den som tilsettes må ha interesse for fagområdene og trives med høyt arbeidstempo. Selvstendighet og aktiv deltakelse i et tverrfaglig miljø er viktig. Kompetanse på vergemål vil være en fordel.

Vi kan tilby:

 • Et arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver.
 • Avlønning som rådgiver (1434) eller seniorrådgiver (1364), avhengig av kompetanse.
 • Fra kr. 480 000 - 570 000 brutto pr. år. Høyere avlønning kan vurderes for særlig kvalifiserte kandidater.

Opplysninger om stillingene gis av underdirektør Jo-Bjørner Haugen, tlf. 61 26 60 35 eller stabssjef Asbjørn Lund, tlf. 911 62 651/ 61 26 60 40

 

Fylkesmannen har pensjonsordning i Statens pensjonskasse og fleksitidsordning. Prøvetiden er 12 måneder.

 

Det tas forbehold om finansiering og om endring i organisering og oppgaver.

 

Fylkesmannen er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf offentlighetslovens § 25.

 

Søknadsfrist: 19. juni 2018

 

Tiltredelse snarest


Nærmere informasjon om embetet finnes på http://www.fylkesmannen.no/oppland

 

Søknad sendes via Jobbnorge.no.

 


Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  19. juni 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Oppland
 • Nettside
 • Kommune
  Lillehammer
 • Arbeidssted
  Lillehammer / Hamar
 • Jobbnorge-ID
  153970
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger