NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for lærerutdanning

Seniorkonsulent innen studieadministrasjon

Institutt for lærerutdanning (ILU) tilbyr lærerutdanning i hele spennet 1-13. trinn, har en omfattende etter- og videreutdanningsaktivitet og har en allsidig forskningsaktivitet. Nærhet og samarbeid med praksisfeltet kjennetegner aktiviteten ved instituttet. Instituttet har 350 ansatte og ca. 4000 studenter fordelt på instituttets ulike studieprogram. Instituttets virksomhet er organisert i åtte fagseksjoner som ledes av hver sin fagseksjonsleder. I tillegg består instituttet av Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning. På tvers av fagseksjonene er studie­programmene organisert med studieprogramledere, og det er en seksjon for praksis. Administrasjonens oppgave er i hovedsak å gi administrativ støtte og tjenester av høy kvalitet til instituttets virksomhet innenfor utdanning og forskning. Administrasjonen har 34 heltidsstillinger som dekker et bredt spekter av oppgaver innenfor blant annet studie­administrasjon, forskningsadministrasjon, personalarbeid, økonomi- og virksomhetsstyring og lederstøtte.

 

Institutt for lærerutdanning søker nå en ny medarbeider i administrasjonen. Den ledige stillingen er en fast stilling som seniorkonsulent i 100 % stilling. Den som ansettes rapporterer til kontorsjef. Arbeidssted er Trondheim, for tiden ved Kalvskinnet.

 

I denne stillingen vil du få en sentral rolle i den administrative oppfølgingen av femårig grunnskolelærerutdanning ved NTNU. Du vil ha kontakt med studenter på studiet, du vil være en viktig støttespiller til de de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger og du vil ha et tett samarbeid med andre personer i administrasjonen.

 

Vi søker deg som er selvstendig, tar initiativ og vil bidra til godt samarbeid. De varierte oppgavene i stillingen krever at du har god administrativ kompetanse og kan holde i mange prosesser samtidig. Stillingen inngår i et studieadministrativt arbeidsfellesskap med høy profesjonalitet og integritet, hvor vi legger vekt på et åpent og støttende arbeidsmiljø med stor takhøyde for gode diskusjoner, og hvor vi kontinuerlig søker utvikling og forbedring.

 

Hovedarbeidsområdene i stillingen vil være

  - administrativ støtte til studieprogramledere, fagseksjonsledere og faglærere

  - studieplanarbeid: Støtte og rådgivning til studieprogramledere og emneansvarlige

  - utrednings- og utviklingsarbeid

  - studieveiledning og oppfølging av studenter

  - saksbehandling innen studieområdet

  - studie- og timeplanlegging

 

Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen.

 

Vi søker en medarbeider som har følgende bakgrunn og kompetanse:

  - Relevant utdanning fra universitet eller høyskole på minimum bachelornivå eller

    tilsvarende er nødvendig. Relevant utdanning på masternivå er ønskelig og vil

    normalt bli foretrukket.

  - Relevant erfaring fra administrativt arbeid er nødvendig, og erfaring fra

    studieadministrativt arbeid er en stor fordel.

  - Erfaring fra arbeid med lærerutdanning eller annen profesjonsutdanning er ønskelig.

  - God IT-kompetanse er et krav. Erfaring med de studieadministrative systemene ved

    NTNU er ønskelig og vil bli vektlagt.

  - God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er nødvendig.

 

I tillegg ønsker vi oss en medarbeider som

  - tar initiativ og kan arbeide selvstendig

  - har et bevisst forhold til administrasjonens støttefunksjon for den

    faglige virksomheten

  - er strukturert og effektiv

  - er løsnings- og utviklingsorientert

 

Vi legger stor vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

 

Vi tilbyr

  - et spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling

  - et åpent og inkluderende arbeidsmiljø

  - gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag

  - gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

 

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen som seniorkonsulent (kode 1363) lønnes for tiden med minimum brutto årslønn kr 430 100. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra brutto kr 466 500 til brutto kr 548 200 pr år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi oppfordrer spesielt menn og personer med innvandrerbakgrunn til å søke stillingen. NTNU er en IA-virksomhet.

 

Hvis du ønsker nærmere opplysninger om stillingen, kan du kontakte kontorsjef Øystein Wormdal, tlf. 90141962, oystein.wormdal@ntnu.no, eller HR-konsulent Astrid Irene Øie, tlf. 73590495, astrid.oie@ntnu.no

 

I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling.

 

Søknad

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no De mest relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknad merkes med SU-204.

 

Søknadsfrist: 05.08.2018.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  5. august 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Kalvskinnet
 • Jobbnorge-ID
  153931
 • Intern-ID
  2018/15269
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger