NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Seksjon for virksomhetsstyring og økonomi

Controller (rådgiver)

Ved Seksjon for virksomhetsstyring og økonomi ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap er det fra 01.08.2018 ledig fast stilling som controller (rådgiver). Arbeidssted er Trondheim, for tiden på Dragvoll.

 

Fakultetet er et av NTNUs største med ca. 7750 studenter, ca. 700 årsverk og et budsjett på ca. 700 mill. kroner i ordinær statlig bevilgning. Vi utdanner samlet sett flere studenter enn noe annet fakultet i landet. Fakultetet har forsknings- og undervisningsaktivitet innen sosialfag og psykologi, samfunnsvitenskapelige disipliner og lærerutdanning. Forskerne våre samarbeider med andre miljø ved NTNU og har sentrale roller i nasjonale og internasjonale nettverk både innen utdanning og forskning. Som samfunns- og utdanningsvitenskapelig fakultet søker og formidler vi ny kunnskap om mennesker, organisasjoner og samfunnsforhold.

 

Fakultets­administrasjonen består av fire seksjoner: HR-seksjonen, studieseksjonen, forsknings­seksjonen og seksjon for virksomhetsstyring og økonomi, og har i tillegg administrativ leder og stab.

 

Stillingen inngår i Seksjon for virksomhetsstyring og økonomi som ivaretar et spekter av oppgaver innen planlegging, budsjettering og oppfølging av økonomien, både for fakultetet som helhet, fakultetets institutter og prosjekter, samt bistand med anskaffelser og oppfølging av arealbruk.

 

Vi søker en medarbeider som har interesse for universitetets kjerne­virksomhet, forskning, undervisning og formidling, og som har god forståelse for det å være i en støttefunksjon.

 

Stillingenes hovedarbeidsområder:

 • Faglig støtte til ledelsen ved fakultetet og fakultetets institutter på økonomiområdet: primært i form av plan- og budsjettarbeid, regnskap, rapportering, avviksanalyser og oppfølgingsarbeid

Andre oppgaver innen seksjonens ansvarsområde vil kunne tillegges stillingen, avhengig av den ansattes kompetanse og interesser.

 

Krav til bakgrunn og kompetanse:

 • Høyere økonomisk utdanning på minimum bachelornivå
 • Gode ferdigheter innen Excel
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Relevant arbeidserfaring fra stillingens hovedarbeidsområder

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kjennskap til statlig økonomiforvaltning
 • Erfaring fra arbeid i kunnskapsorganisasjon

I tillegg ønsker vi personer som

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • kan jobbe strukturert og resultatorientert
 • er analytisk
 • viser initiativ, er proaktiv og kan jobbe selvstendig

Vi tilbyr        

 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gunstige vilkår i Statens Pensjonskasse
 • Gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ som rådgiver (kode 1434) og vil normalt bli avlønnet fra brutto kr 490 900 til brutto kr 611 700 pr år. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og etter ansettelse må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å henvende seg til Seksjonssjef Henning Espenes ved Seksjon for virksomhetsstyring og økonomi, tlf. 959 43 598, e-post henning.espenes@ntnu.no

 

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen ved HR-konsulent Astrid Irene Øie, epost astrid.oie@ntnu.no

 

I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling.

 

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-199.

 

Søknadsfrist: 26.06.2018.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  26. juni 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  153927
 • Intern-ID
  2018/14936
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger