NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

VIKARIAT SOM FØRSTEKONSULENT VED INSTITUTT FOR SOSIOLOGI OG STATSVITENSKAP - SU-202

Ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap er det ledig vikariat som førstekonsulent innen studieadministrasjon fra og med 01.09.2018 til og med 31.05.2019.

Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) driver forskning, undervisning og formidling innen sosiologi, statsvitenskap, idrettsvitenskap og medievitenskap. Instituttet har omkring 80 ansatte fordelt på 73 årsverk og 11 studieprogram. ISS er et sterkt disiplininstitutt med vekt på sosiologi og statsvitenskap, som bidrar til tverrfaglige studieprogram og i tverrfaglig forskning ved NTNU. Fagdisiplinene preger også instituttets profilering av idrettsvitenskap og medievitenskap.

Vår forskning og utdanning skal bidra til å identifisere og møte sentrale samfunnsutfordringer. Instituttet skal utvikle og formidle kunnskap som kreves for å løse utfordringer som Norge og verdenssamfunnet står overfor. Våre utdanningsprogrammer skal gi kompetanse som gjør våre kandidater attraktive på arbeidsmarkedet og til sentrale bidragsytere i samfunnsutviklingen. Forskningen skal være på et høyt nivå, og bidra til offentlig debatt og faglig utvikling. For mer informasjon se: http://www.ntnu.no/iss

Arbeidsoppgavene:

 • Studieadministrasjon, herunder saksbehandling av undervisnings- og studiesaker, blant annet behandling av søknader om opptak og innpassing av tidligere utdanning, studieveiledning, undervisnings- og eksamensplanlegging og oppfølging av studentenes utdanningsplaner. Førstekonsulenten vil her få et spesielt ansvar for et eller flere av instituttets studieprogrammer. 
 • Studier og studieplanarbeid. 
 • Bidra innen rutineutvikling og kvalitetssikring i tilknytning til studieadministrasjon. 
 • Bistå instituttet med andre oppgaver ved behov.

Kvalifikasjonskrav:

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Det er ønskelig med fullført mastergrad innenfor et av instituttets fag (sosiologi, statsvitenskap, idrettsvitenskap, eller medier og kommunikasjon og informasjonsteknologi).
 • Erfaring fra studieadministrativt arbeid og studieveiledning er en fordel.
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper som gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, initiativ, nøyaktighet og evne til å arbeid selvstendig. 
 • Erfaring med NTNUs studieprogrammer og administrative rutiner er en fordel. Søkerne må beherske vanlige IT-verktøy (MS Office) og ha solide kunnskaper i engelsk. 
 • Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Lønns- og arbeidsvilkår:

Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408), med minimum årslønn kr 361 700. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr 423 200 til kr 459 100 pr. år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.Arbeidssted er ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap på Dragvoll.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet. 

Vi kan tilby

 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kolleger
 • Selvstendighet og fleksibilitet i arbeidet 
 • Mulighet til å utvikle din egen kompetanse 
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse 
 • Gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag

Søknad

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kontorsjef Britt Elin Stene, tlf. 73 59 17 61, e-post: britt.elin.stene@ntnu.no, eller rådgiver Silje Løften tlf. 73 59 17 11, e-post: silje.loften@ntnu.no.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Sissel Sæther, e-post: sissel.sather@ntnu.no.

I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-202.

Søknadsfrist: 30.06.2018.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. juni 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  153886
 • Intern-ID
  2018/14935
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger