NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stilling som universitetslektor/førstelektor innen systemutvikling, programmering og databaser

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) http://www.ntnu.edu/ie inviterer til å søke stilling som universitetslektor/ førstelektor innen fagområdene systemutvikling, programmering og databaser ved institutt for datateknologi og informatikk (IDI).

Informasjon om IDI - NTNU

Institutt for datateknologi og informatikk har for tiden 246 ansatte, fordelt på 33 professorer, 38 førsteamanuensis/førstelektor, 13 førsteamanuensis II, 19 amanuensis/universitetslektor, 30 postdoktorer/forskere, ca. 90 aktive ph.d. studenter og 23 teknisk/ administrativt personale. Instituttet er delt opp i fem fagenheter hvorav IDI Anvendt Informasjonsteknologi (AIT), der denne stillingen vil inngå, er en av dem.

Stillingen

Ved fagenheten er det ledig en stilling som universitetslektor/førstelektor innen fagområdene systemutvikling, programmering og databaser. Fagenheten har i dag om lag 40 ansatte og gir utdanning i fire bachelorprogrammer innen IT; ingeniørfag, drift av datasystemer, informasjonsbehandling og IT-støttet bedriftsutvikling. Fagenheten har i tillegg en master innen IKT-basert samhandling. En vesentlig del av fagenhetens pedagogiske aktivitet er e-læring, og vi tilbyr både nettbaserte studier og nettbaserte etter- og videreutdanningskurs. Full oversikt over studieprogram som gis ved IDI finnes på https://www.ntnu.no/idi/studier.

Fagenheten har forskning innen e-læring, IT-støttet samhandling, bildebehandling og visualisering i 3D. En mer omfattende oversikt over forskningsaktivitet ved IDI finnes på https://www.ntnu.edu/idi/research/. Fagenheten er en stor nasjonal tilbyder av nettbaserte IT-fag i etter- og videreutdanningsmarkedet.

Som ansatt hos oss vil du bidra til å forme fremtidige dataingeniører og øvrige bachelorkandidater innen vårt fagområde. I tillegg vil du arbeide med interessante problemstillinger knyttet til undervisning og utvikling av nye undervisningsmetoder innen instituttets utdanningsområder. Du må ha evne til å arbeide selvstendig, evne til å omgås og samarbeide med kolleger, studenter og næringsliv. Instituttet er inne i store omstillinger, og vi forventer deltagelse og endringsvilje.

Vi søker en medarbeider som kan undervise innen et eller flere av følgende fagområder:

 • Systemutvikling: Fra spesifikasjon av krav via design og implementasjon til testing. Utviklingsprosesser. Fokus på utvikling av store og komplekse programvaresystemer av forskjellige typer på ulike plattformer. Å bygge funksjonell, sikker og brukertilpasset programvare ved hjelp av moderne metoder og teknologier vektlegges.
 • Programmering: Objektorientert og funksjonell programmering. Webutvikling og nettverksprogrammering.
 • Databaser: Relasjonsmodellen, SQL og praktisk modellering med utvikling av databaseapplikasjoner. Kan evt. knyttes opp mot lagring av stordata (big data) og dataanalyse. NoSQL og datavarehus er også interessant.

Studentene jobber mye i større prosjekter, og smidig utviklingsmetodikk står sentralt.

Det er viktig at den som tilsettes har relevant og oppdatert erfaring innen moderne systemutvikling. Relevant næringslivserfaring og spesielt erfaring fra større systemutviklingsprosjekt og/eller vedlikehold av store programvaresystem blir vektlagt.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha mastergrad/siving, doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen minst ett av fagområdene.

Den som tilsettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tilsetting. NTNU tilbyr slike kurs.

Erfaring innen e-læring tillegges vekt. En universitetslektor/førstelektor-stilling er en undervisningsstilling, der hoveddelen av tiden går til undervisning, og resterende tid til pedagogisk utviklingsarbeid/forskning. Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt.

De vitenskapelig ansatte arbeider i stor grad i team, ved at flere emner ofte er integrert i større emner med felles organisering. Ønske om og evne til samarbeid vektlegges derfor i tillegg til personlig egnethet.

Det kreves god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk siden undervisningen på Bachelor-nivå er på norsk. I tillegg må søkeren beherske engelsk både muntlig og skriftlig. Den som blir tilsatt må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i emnet medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Lønnsbetingelser

Universitetslektor følger kode 1009 brutto lønnsnivå 474 700 – 638 700 per år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Førstelektor følger kode 1198 brutto lønnsnivå 490 900 – 722 400 per år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra beløpene trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev som beskriver kandidatens erfaring og kompetanse relevant for de fagområdene som skal dekkes, samt motivasjon for stillingen og vitenskapelige ambisjoner for den nærmeste fremtid.
 • CV med informasjon om kvalifikasjoner og eventuelt publikasjonsliste med informasjon om hvor arbeidene er publisert.
 • Attester og vitnemål.
 • Informasjon om undervisningserfaring og annen pedagogisk virksomhet, dette inkluderer utvikling av studieprogram, utvikling av undervisningsmetoder og læringsmiljø.
 • Informasjon om formidlingsaktivitet.
 • Beskrivelse av eventuell forskning på undervisning eller undervisningsrelatert utviklingsarbeid.
 • Ta med eventuelle publikasjoner som er relevant for søknaden (maks 10 arbeider).
 • Annen informasjon som er relevant.
 • Navn og kontaktinformasjon til 2-3 referanser (navn, tilknytning til kandidaten, epost og telefonnummer).

Etter søknadsfristen vil en kortliste lages, og søkere vil informeres om de har kommet på listen. En sakkyndig komite vil bedømme alle søkere på denne kortlisten. De beste kandidatene vil inviteres til intervjuer og prøveforelesninger.

Forventet startdato 01.01.2019.

I henhold til Informasjonsloven § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å få sitt navn oppgitt på søkelisten.

Søknader skal sendes elektronisk via denne siden (jobbnorge.no). Fortrinnsvis bør alle vedlegg kombineres til en enkelt fil.

Særskilt oppfordrer NTNU kvalifiserte kvinner til å søke.

For ytterligere informasjon, vær vennlig å kontakte Fagenhetsleder IDI AIT Monica Storvik, e-post: monica.storvik@ntnu.no. Tlf. +47 97 04 23 50, eller instituttleder John Krogstie, e-post: john.krogstie@ntnu.no. Tlf.: +47 93 41 75 51.

For informasjon om behandling av søknaden, vær vennlig å kontakte seniorrådgiver Anne Kristin Bratseth, tlf.+47 73 59 67 15, E-post: anne.kristin.bratseth@ntnu.no

Søknaden merkes: IE 126-2018

Søknadsfrist: 01.07.201818

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. juli 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  153835
 • Intern-ID
  2018/13759
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger