NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis innen digital samhandling

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) http://www.ntnu.edu/ie inviterer til å søke stilling som Førsteamanuensis innen fagområder tilknyttet digital samhandling (CSCW) ved institutt for datateknologi og informatikk (IDI).

 

Informasjon om IDI - NTNU

Institutt for datateknologi og informatikk har for tiden 246 ansatte, fordelt på 33 professorer, 38 førsteamanuensis/førstelektor, 13 førsteamanuensis II, 19 amanuensis/universitetslektor, 30 postdoktorer/forskere, ca. 90 aktive ph.d. studenter og 23 teknisk/ administrativt personale. Instituttet er delt opp i fem fagenheter hvorav IDI Anvendt Informasjonsteknologi (AIT), der denne stillingen vil inngå, er en av dem.

 

Stillingen

Ved fagenheten er det ledig en stilling som førsteamanuensis innen fagområder tilknyttet digital samhandling (CSCW). Fagenheten har i dag om lag 40 ansatte og vi tilbyr en master innen IKT-basert samhandling. Fagenheten har i tillegg fire bachelorprogrammer innen IT; ingeniørfag, drift av datasystemer, informasjonsbehandling og IT-støttet bedriftsutvikling. En vesentlig del av fagenhetens pedagogiske aktivitet er e-læring, og vi tilbyr både nettbaserte studier og nettbaserte etter- og videreutdanningskurs. Full oversikt over studieprogram som gis ved IDI finnes på https://www.ntnu.no/idi/studier.

 

Fagenheten har forskning innen digital samhandling, e-læring, bildebehandling og visualisering i 3D. En mer omfattende oversikt over forskningsaktivitet ved IDI finnes på https://www.ntnu.edu/idi/research/. Fagenheten er en stor nasjonal tilbyder av nettbaserte IT-fag i etter- og videreutdanningsmarkedet.

 

Vi søker medarbeidere som primært kan undervise innenfor ett eller flere av fokusområdene for vår master i IKT-basert samhandling. Dette handler om å utnytte et mangfold av digitale teknologier, i forskjellige prosesser, hvor krav og rammer i forhold til samhandling også kan være svært varierende. I dette studiet får studentene en grundig teoretisk og praktisk opplæring innen digital samhandling og de får en grundig innføring i ledelse av prosesser hvor digitale løsninger skal implementeres og utnyttes i organisasjoners digitale tjenesteproduksjon. Videre omhandler studiet læring i organisasjoner med fokus på kunnskapsforvaltning og bedriftstilpasset e-læring, samt metodikk med fokus på vitenskapelige metoder, planlegging av forskningsposjekt og skriving av selve masteroppgaven. Flere detaljer om dette mastergradsprogrammet finner du på https://www.ntnu.no/studier/itmaiktsa.

 

Som ansatt hos oss vil du bidra til å forme fremtidige masterkandidater innen vårt fagområde. I tillegg vil du arbeide med interessante problemstillinger knyttet til undervisning og utvikling av nye undervisningsmetoder innen instituttets utdanningsområder. Du må ha evne til å arbeide selvstendig, evne til å omgås og samarbeide med kolleger, studenter og næringsliv. Instituttet er inne i store omstillinger, og vi forventer deltagelse og endringsvilje.

 

 

Kvalifikasjonskrav

Du må ha doktorgrad innen minst ett av fokusområdene for mastergradsprogrammet innen IKT-basert samhandling. Dette inkluderer spesielt feltene CSCW, informasjonssystemer og informasjonsteknologi.

Den som tilsettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå et godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU tilbyr slike kurs.

Det vil bli lagt vekt på pedagogiske evner. Erfaring med utvikling av emner og andre undervisningsrelaterte aktiviteter, samt veiledning av studenter vil telle positivt.

De vitenskapelig ansatte arbeider i stor grad i team, ved at flere emner ofte er integrert i større emner med felles organisering. Ønske om og evne til samarbeid med det øvrige personalet vektlegges derfor i tillegg til personlig egnethet.

Gode muntlige og skriftlige formidlingsevner på norsk eller et annet skandinavisk språk er spesielt positivt siden undervisningen hovedsakelig er på norsk. I tillegg må søkeren beherske engelsk både muntlig og skriftlig. Den som blir tilsatt må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i emnet medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Nyansatte som ikke mestrer et skandinavisk språk er påkrevd å mestre norsk eller et annet skandinavisk språk innen 3 år etter ansettelse.

 

Lønnsbetingelser

Førsteamanuensis følger kode 1011 brutto lønn som utgjør 499 900 – 722 400 per år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra beløpene trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev som beskriver kandidatens erfaring, kompetanse og motivasjon for stillingen, samt interesser og vitenskapelige ambisjoner for den nærmeste fremtid.

 • CV med informasjon om kvalifikasjoner og fullstendig publikasjonsliste med informasjon om hvor arbeidene er publisert.

 • Attester og vitnemål.

 • De viktigste publikasjonene til kandidaten relevant for stillingen (maks 10 arbeider).

 • Informasjon om undervisningserfaring og annen pedagogisk virksomhet, dette inkluderer utvikling av studieprogram, utvikling av undervisningsmetoder og læringsmiljø.

 • Dokumentasjon om kandidatens pedagogiske kvalifikasjoner: https://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

 • Informasjon om formidlingsaktivitet.

 • Beskrivelse av eventuell forskning på undervisning eller undervisningsrelatert utviklingsarbeid.

 • Annen informasjon som er relevant.

 • Navn og kontaktinformasjon til 2-3 referanser (navn, tilknytning til kandidaten, epost og telefonnummer).

   

Etter søknadsfristen vil en kortliste lages, og søkere vil informeres om de har kommet på listen. En sakkyndig komite vil bedømme alle søkere på denne kortlisten. De beste kandidatene vil inviteres til intervjuer og prøveforelesninger.

Forventet startdato 01.01.2019.

I henhold til Informasjonsloven § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å få sitt navn oppgitt på søkelisten.

Søknader skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Fortrinnsvis bør alle vedlegg kombineres til en enkelt fil.

 

Særskilt oppfordrer NTNU kvalifiserte kvinner til å søke.

 

For ytterligere informasjon, vær vennlig å kontakte Fagenhetsleder IDI AIT Monica Storvik, e-post: monica.storvik@ntnu.no.Tlf. +47 97 04 23 50, eller instituttleder John Krogstie, e-post: john.krogstie@ntnu.no. Tlf.: +47 93 41 75 51.

For informasjon om behandling av søknaden, vær vennlig å kontakte seniorrådgiver Anne Kristin Bratseth, tlf.+47 73 59 6715, E-post: anne.kristin.bratseth@ntnu.no

 

Søknaden merkes: IE 125- 2018 (2018/13720)

Søknadsfrist: 01.07.2018.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. juli 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  153834
 • Intern-ID
  2018/13720
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger