UiT Norges arktiske universitet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi - Institutt for geovitenskap

Overingeniør tilknyttet prosjektet Arven etter Nansen

Stillingen er knyttet til forskningsprosjektet Arven etter Nansen (http://nansenlegacy.org). Arven etter Nansen er det norske arktiske forskningsmiljøets felles satsing for å skape et solid kunnskapsgrunnlag for å bidra til helhetlig forståelse av et arktisk marint øko- og klimasystem i endring. Det skal være hovedfokus på det nordlige Barentshavet og tilgrensende områder. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom ti norske forsknings- og forvaltningsinstitusjoner. Prosjektperioden er 2018-23, med oppstart i et forprosjekt i 2017. Prosjektaktiviteten omfatter internasjonalt forskningssamarbeid, og en betydelig feltinnsats med det nye isgående forskningsfartøyet Kronprins Haakon.

Stillingen er del av arbeidspakke RA-A Data Collection and Infrastructure. Arbeidspakkens hovedformål er å tilrettelegge for, koordinere og samkjøre innsamling av nye observasjonsdata, proxy data og modellering innenfor Arven etter Nansen prosjektet. Mesteparten av datainnsamlingen skjer ved hjelp av marine forskningsfartøy, herunder bl.a. det nye isgående forskningsfartøyet Kronprins Haakon, i tidsrommet 2018 til 2022, samt med helikopter og undervannsinstrumenter.

Stillingens innhold

Institutt for geovitenskap søker overingeniør til spennende arbeidsoppgaver tilknyttet forskningsprosjektet Arven etter Nansen. Prosjektperioden er til 31.12.2022.

Stillingen som overingeniør skal ha hovedansvaret i arbeidet med logistikken knyttet til toktvirksomheten. Dette innebærer ansvar for og koordinering av transport av forskningsutstyr til og fra avgangs- og ankomsthavnene for forskningstoktene (p.t. Tromsø og Longyearbyen), samt lasting og lossing i samarbeid med speditør og fartøysbesetning. Videre innebærer arbeidsoppgavene pakking og forsendelse av utstyr, arbeid med fraktpapirer, samt midlertidig ut- og gjeninnførsel av utstyr. Du skal kommunisere med og bistå toktlederne i planlegging og gjennomføring av forsendelser før og etter tokt, samt bestilling og innkjøp av instrumentering og forbruksmateriell m.m. Reiseaktivitet, spesielt til/fra anløpshavnene, må påregnes.

Du har overordnet ansvar for et lag på to logistikere. Dette innebærer ansvar for å planlegge og koordinere arbeidsoppgaver for logistikk-teamet i samarbeid med prosjektadministrasjon og arbeidspakkeledelse i Arven etter Nansen.

Du er ansvarlig for at arbeidene blir gjennomført etter gjeldende HMS standarder. Det forventes at vedkommende har kjennskap til rutiner for transport og lagring av kjemikalier, inkludert fylling av flytende nitrogen. Vedkommende skal bli del av en gruppe, som har ansvar for daglig drift i programmet. Avhengig av toktplanen kan det forventes perioder med stort arbeidspress og ubekvem arbeidstid, samt lengre roligere perioder. Det forventes derfor at den som får stilling er fleksibel, trives med å jobbe i team, håndterer fleksibel arbeidstid og arbeidspress, og ha gode kommunikasjonsevner.

Stillingen er tilknyttet Institutt for geovitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. Arbeidssted er Tromsø. Den som innehar stillingen skal samlokaliseres med resten av prosjektadministrasjonen.

Informasjon om stillingen:

Matthias Forwick, tel. 776 44453, matthias.forwick@uit.no og Marit Reigstad, tel 776 44425, marit.reigstad@uit.no.

Stillingen avlønnes etter statens regulativ i kode 1087 overingeniør. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Kvalifikasjoner:

 • Må ha relevant utdanning på minimum bachelornivå. I spesielle tilfeller kan lang og relevant praksis oppveie kravet til utdanning.
 • Må ha erfaring med forskningsrelatert feltlogistikk.
 • Må ha førerkort klasse BE.
 • Bør ha truckførerbevis
 • Bør ha erfaring fra praktisk lagerarbeid og arbeid med fraktpapirer, samt midlertidig ut- og innførsel av varer.
 • Må ha gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Bør ha kjennskap til HMS-regelverk, spesielt arbeidssikkerhet og håndtering av kjemikalier
 • Bør ha kjennskap til regelverk for offentlige anskaffelser
 • Må ha kjennskap til alminnelige dataprogrammer som Excel, Word eller tilsvarende.
 • Må tåle lengre perioder med stort arbeidspress; forventer fleksibilitet
 • Selvstendig
 • Nysgjerrig
 • Systematisk
 • Ryddig/nøye
 • Serviceinnstilt

Generelt

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  24. juni 2018
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  153788
 • Intern-ID
  2018/2583
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger