NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Rådgiver/seniorrådgiver ved Eksperter i Team

FAKULTET FOR ØKONOMI
INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE

FAST 100% STILLING SOM RÅDGIVER/SENIORRÅDGIVER VED FAGSEKSJONEN EKSPERTER I TEAM

Vil du jobbe i et tverrfaglig miljø, med utvikling av NTNUs signaturemne? Har du erfaring med organisasjonsutvikling, lederstøtte og prosjektledelse? Ved fagseksjonen Eksperter i team (EiT) er det ledig en 100% fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Fagseksjonen er i vekst og har behov for en strategisk støttespiller som kan jobbe nært sammen med EiT-leder. Aktuelle arbeidsområder er økonomi, administrasjon, bemanning, intern organisering og innføringen av emnet EiT i alle masterprogram på NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund.

EiT-fagseksjonen er organisert under Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, mens læringsmål og vurderingsordning for EiT besluttes av Rektor. I tillegg til Eksperter i team består instituttets fagstab av 4 faggrupper og 1 fagseksjon:

 • Bedriftsøkonomi og optimering
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Strategi og forretningsutvikling
 • Virksomhetsledelse
 • Fagseksjon for økonomi og ledelse (campus Gjøvik)

Eksperter i team (EiT) er obligatorisk for alle studenter ved master- og profesjonsstudiene ved NTNU og omtales som NTNU sitt signaturemne. Om lag 2300 studenter gjennomfører EiT hvert år, og dette antallet vil øke til 3000 i løpet av 2020. Målet med emnet er at studentene skal utvikle samarbeidskompetanse ved å reflektere over og lære av konkrete samarbeidssituasjoner i gjennomføringen av et tverrfaglig prosjekt. Utgangspunktet for studentgruppenes prosjektarbeid er aktuelle problemområder fra samfunns- og arbeidsliv.
EiT-fagseksjonen er et meget tverrfaglig miljø, som for tiden har 13 faste stillinger, 12 tilknyttede undervisningsassistenter i 25% stilling og ca. 180 læringsassistenter i 15% stilling. EiT undervises fra alle fakultet, og om lag 90 faglærere er involvert.

EiT-fagseksjonen har ansvar for den faglige utviklingen av emnet, opplæring av undervisningspersonalet og studieadministrative oppgaver i samarbeid med fakultetene. Fagseksjonen koordinerer et større skandinavisk nettverk av utdanningsinstitusjoner og samarbeider med Institutt for pedagogikk og livslang læring om emnet RAD3700 Fordypning i fasilitering i gruppeprosesser. I tillegg inngår seksjonen i senteret for fremragende utdanning, ENgage ved NTNU. Både Engage og EiT er opptatt av at studentene gjennom trening i arbeid i tverrfaglige team blir bedre i stand til å løse komplekse utfordringer i samfunnet.

Arbeidsoppgaver
• Lederstøtte og rådgivning i daglig drift, rapportering, utredninger og i saker knyttet til økonomi og HR i fagseksjonen
• Bistå EiT-leder i prosessen med innføringen av EiT på NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund
• Videreutvikling av rutiner for koordinering og administrasjon av EiT mot fakultetene
• Oppgaver knyttet til oppfølging av læringsassistenter og undervisningsassistenter

Arbeidssted er ved NTNU i Trondheim, og alle arbeidsoppgaver utføres i nært samarbeid med de øvrige ansatte i seksjonen. Oppgavene fordeles mellom de ansatte i seksjonen og søkeren avhengig av søkerens kvalifikasjoner.

Kvalifikasjonskrav:
• Høyere utdanning på universitets-/høgskolenivå innenfor relevant fagområde på masternivå. Manglende formelle kvalifikasjonskrav kan kompenseres ved lang og direkte relevant praksis, kombinert med relevant etter- og videreutdanning.
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Ønsket kompetanse:
• Administrativ erfaring fra universitets- og høgskolesektoren er sterkt ønskelig
• Erfaring med ledelse av utviklingsprosjekter
• Erfaring med lederstøtte og rådgivning
• God forståelse av digitale verktøy, blant annet innen prosjektstyring
• Kjennskap til emnet EiT

Personlige egenskaper som særlig vektlegges:
• Svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Evne å forstå konteksten man er en del av
• Fleksibel og like å jobbe i team
• Selvstendig og med gjennomføringsevne
• Motivasjon for stillingen

Det legges vekt på at søkerne raskt kan være operative i stillingen for å bidra med implementeringen av EiT på NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund fra og med studieåret 2018/2019.

Lønns- og arbeidsvilkår
Stillingen lønnes som rådgiver (stillingskode 1434) eller seniorrådgiver (stillingskode 1364), og vil normalt bli avlønnet fra kr 404 000,- til 623 900,- avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at vedkommende kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Søknad
Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i www.jobbnorge.no
• Søknad
• CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seniorkonsulent ved EiT Gunhild Gylland, e-post: gunhild.gylland@ntnu.no eller EiT-leder Bjørn Sortland, e-post: bjorn.sortland@ntnu.no.

Søknadsfrist er 5. august 2018.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  5. august 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Gløshaugen
 • Jobbnorge-ID
  153786
 • Intern-ID
  2018/16527
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger