NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

NTNU Handelshøyskolen

Førsteamanuensis/førstelektor i revisjon og regnskap

NTNU Handelshøyskolen har ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor i revisjon og regnskap. Dersom det ikke melder seg en tilstrekkelig godt kvalifisert søker, kan vi vurdere midlertidig ansettelse i inntil 3 år med sikte på kvalifisering for fast ansettelse. Fast ansettelse vil i tilfelle skje uten ny kunngjøring, og etter en sakkyndig vurdering.

Fagmiljøet ved NTNU Handelshøyskolen har fire faggrupper: Økonomistyring og regnskap, finansiell økonomi, samfunnsøkonomi/metodefag samt strategi/markedsføring/innovasjon/ledelse/organisasjon. Studieprogrammene ved NTNU Handelshøyskolen er Bachelor i økonomi og administrasjon, Bachelor i regnskap og revisjon, Master i økonomi og administrasjon, Master i ledelse av teknologi, Master in Public Administration og ph.d. i økonomistyring.

NTNU Handelshøyskolen har for tiden ansatt 5 professorer, 2 dosenter, 21 førsteamanuensiser, 3 førstelektorer, 3 universitetslektorer, 12 stipendiater og 3 vitenskapelige assistenter, 7 ansatte i instituttets administrasjon, samt bistillinger (II’ere).

Arbeidsområder

 • undervisning og forskning innen regnskap, finansiell rapportering, revisjon og relaterte fag
 • faglig ansvar sammen med enhetens øvrige vitenskapelig ansatte
 • gjennomføring av undervisningsopplegg etter gjeldende studieplan, og arbeid med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegg, herunder også etter- og videreutdanning
 • utvikle og lede prosjekter i samarbeid med NTNUs eksperter innen digital transformasjon og dataanalyse
 • veiledning av mastergrads- og, for førsteamanuensis, doktorgradsstudenter innen sitt fagområde
 • eksamensarbeid
 • administrative oppgaver

Kvalifikasjoner

Til stillingen som førsteamanuensis kreves det universitetsutdanning i regnskap og revisjon eller tilsvarende. Videre kreves det vitenskapelig kompetanse på minimum doktorgradsnivå i regnskap, revisjon eller tilknyttet felt.Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid. Publisering av forskningsresultater i anerkjente internasjonale journaler innenfor sitt fagområde vil bli ilagt stor vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år.

Til stilling som førstelektor kreves det universitetsutdanning i regnskap og revisjon eller tilsvarende. Det kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

Til midlertidig 3-årig stilling som universitetslektor kreves oppnådd mastergrad eller tilsvarende innen regnskap og revisjon. Det er ønskelig med relevant yrkeserfaring og autorisasjon/sertifisering innen IKT, økonomi, regnskap eller revisjon. Kandidatene skal vise interesse for forskning og ha som mål å kvalifisere seg som førstelektor eller førsteamanuensis innen 3 år.

Det kreves praktisk universitetspedagogisk kompetanse. Den som ansettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, må i løpet av to år etter ansettelse å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs. Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt.

For mer informasjon:

http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Søkere må dokumentere at de behersker engelsk. Dersom den som tilsettes blir ansatt ikke har norsk som morsmål, kreves det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk og litteratur

Personlige egenskaper

 • Samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner vil bli vektlagt. Det forventes aktiv deltakelse i fagmiljøet og interesse for tverrfaglig samarbeid
 • I tillegg forventes deltakelse i og evne til å utvikle internasjonale og nasjonale nettverk av betydning for fag og forskning

Arbeidsvilkår

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Vi tilbyr

 • lønn fra kr. 548 200,- til kr. 722 400,- avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011) eller førstelektor (stillingskode 1198)
 • lønn fra kr. 416 600,- til kr 579 300,- avhengig av kompetanse, i stilling som universitetslektor (stillingskode 1009)
 • Gode muligheter for akademisk, personlig og karrieremessig utvikling ved Norges største universitet
 • Utfordrende, trivelig, åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode låne-, forsikrings-, og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Søknad

Innen søknadsfristen må følgende registreres i Jobbnorge:

 • søknad
 • CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • vitenskapelige arbeider (normalt 5-10 arbeider)
 • en beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle
 • en liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte Arve Pettersen telefon: +47 73559984 eller e-post arve.pettersen@ntnu.no eller Kari Nyland telefon +47 73559980 eller e-post kari.nyland@ntnu.no

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via denne siden.

Søknadsfrist: 22.07.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  22. juli 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  153477
 • Intern-ID
  2018/15574
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger