NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Overingeniør/senioringeniør undervisnings- og forskningslaboratorier (IV-171/18)


Fast stilling som overingeniør/senioringeniør for å lede IVBs laboratorier.


Ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk ved NTNU i Gjøvik skal vi ansette en overingeniør/ senioringeniør i 100% fast stilling. Stillingen er knyttet til våre undervisnings og forskningslaboratorier. Stillingen er plassert i IVBs teknisk og administrative stab og rapporterer til kontorsjef.


Institutt for vareproduksjon og byggteknikk har en faglig utdannings- og forskningsprofil som skal bidra til løsninger av den mest sentrale globale samfunnsutfordringen; utvikling av bærekraftige løsninger i industri og samfunn. Denne profilen inkluderer forskning på moderne industriprosesser, bruk av nye og resirkulerte materialer, bærekraftige energi- og klimaløsninger, digitalisering i byggeprosesser, digitalisering i industriindustrialisert trebyggeri, nye teknologiske løsninger innen vareproduksjon og anvendelse av nye organisasjonsformer og forretningsmodeller.


Instituttet har i dag fire faggrupper; materialer og konstruksjon, bygg- og geomatikk, energi og miljø og vareproduksjon. Vi tilbyr bachelorutdanninger innen maskin, bygg, fornybar energi, geomatikk samt teknologiledelse og design. Vi har to masterutdanninger; master i bærekraftig vareproduksjon og master i digitale byggeprosesser.


Instituttet har i dag 7 ulike laboratorier. Norsk forskningslaboratorium for universell utforming, laboratorium for vareproduksjon (Manulab), Additiv laboratorium, laboratorium for bygg- og maskin- og geomatikk. Det planlegges også oppbygging av laboratorium innen plast og kompositt, makers space og energi-og miljø. Vi har i dag 5 laboratorieingeniører.

Manulab er under oppbygging og det skal investeres i maskiner og utstyr for 30 til 40 millioner de nærmeste årene. Manulab inngår i NTNUs senter for Vareproduksjon som ledes fra IVB, men er et samarbeid mellom flere fakulteter og institutter på NTNU og SINTEF.


Overingeniøren/ senioringeniøren vil ha følgende prioriterte oppgaver:

 • Lede og drifte IVBs laboratorier sammen med de øvrige laboratorieingeniørene
 • Støtte og hjelpe studenter og ansatte i gjennomføring av laboratorieøvelser knyttet til utdanningsvirksomheten ved IVB
 • Bistå og legge til rette for forskning og forskningsstøtte av laboratorieutstyret vårt.
 • Delta i oppbygging av Manulab og utvikling av øvrige laboratorier
 • Opparbeide spisskompetanse på driften og kjøring med spesial utstyr som krever spesial kompetanse.
 • Delta i planleggingen og disponeringen av lab arealene våre
 • Delta aktivt i HMS arbeidet på instituttet

Krav til kvalifikasjoner:

 • For tilsetting som overingeniør/senioringeniør må du ha relevant utdanning fra universitet eller høyskole, henholdsvis minimum tilsvarende bachelornivå/masternivå og bør være innenfor ingeniørfag eller matematisk- naturvitenskaplig fagområde fortrinnsvis innen ett av IVBs fagområder
 • Erfaring fra drift av laboratorier eller erfaring fra industriell produksjonsbedrift
 • God teknisk forståelse i forhold til utstyr og tekniske spesifikasjoner
 • God framstillingsevne på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig 

 Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra å lede prosesser eller produksjon med avansert utstyr
 • Erfaring fra å jobbe i et utdanningsmiljø
 • Liker å bistå med å utvikle nye prosesser og metoder
 • Har et faglig nettverk mot produksjonsbedrifter

Vi vektlegger at du:

 • har stor gjennomføringsevne
 • evner til å lede et samarbeidende fagmiljø
 • tar initiativ, er proaktiv og jobber selvstendig
 • er strukturert og dokumenterer skriftlig
 • har gode samarbeidsevner, både internt og overfor eksterne samarbeidspartnere

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

 

Lønn og vilkår
Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ kode 1087 overingeniør eller kode 1181 senioringeniør. Normal avlønning i full stilling er henholdsvis brutto kr 474 700 - 611 700 og kr 584 200 – 623 900 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

 

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for arbeidstakere i staten.


Vi tilbyr

 • varierte og utfordrende oppgaver i et internasjonalt, utviklingsorientert og godt arbeidsmiljø
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn i henhold til Statens lønnsregulativ
 • fleksibel arbeidstid

 

Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.


Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til

Instituttleder Torbjørn Skogsrød, tlf. 6113 5208 epost: torbjorn.skogsrod@ntnu.no eller

fungerende kontorsjef Iver E Jensen, tlf 90885204; e-post iver.jensen@ntnu.no


Søknad, attester og vitnemål sendes elektronisk via jobbnorge.no, merket med

ref.nr. IV-171/18.

Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Søknadsfrist: 1.08.2018

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. august 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Gjøvik
 • Arbeidssted
  Gjøvik
 • Jobbnorge-ID
  153417
 • Intern-ID
  2018/8959
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger