NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Studiekonsulent - Vikariat

Ledig vikariat som studiekonsulent ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

 

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk er et av NTNUs største institutter. Vi har et dynamisk miljø med forskningsgrupper som utmerker seg nasjonalt og internasjonalt. Vårt mål er å gi forskningsbasert undervisning av høy kvalitet på alle våre fagområder. Nå trenger vi en dyktig studiekonsulent som kan bidra til at vårt studietilbud blir best mulig. Stillingen er et vikariat i et år med ønsket oppstart i begynnelsen av oktober 2018.

 

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk omfatter fagområdene anestesiologi, radiologi, radiografi, ultralyd, MR, idrettsfysiologi, hjertekar fysiologi, lungefysiologi, lungesykdommer, hjertesykdommer, karkirurgi, thoraxkirurgi og biomedisinsk teknikk. Instituttet er også ansvarlig for Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS), Medisinsk Simulatorsenter og MR-senteret. Instituttet har ca. 260 stillinger og ca. 250 studenter. Administrasjonen består av 15 personer og arbeidsted er Hjerte-lunge-senteret ved St. Olavs Hospital Trondheim. Vedkommende som blir ansatt rapporterer til kontorsjef. Mer informasjon om instituttet finner du på http://www.ntnu.no/isb

 

Stillingen inneholder varierte arbeidsoppgaver, alt fra operativ daglig drift til utviklingsorienterte oppgaver. Stillingen innebærer nært samarbeid med øvrige tilsatte ved fakultetet. Hovedoppgaver i stillingen vil være studieadministrasjon og ansvar for instituttets to Ph.d.-programmer (Ph.d. i medisin og helsevitenskap og Ph.d. i medisinsk teknologi), herunder behandling av søknader om opptak, oppfølging av kandidater og individuelle studieløp, og behandling av andre innkomne saker etter Ph.d.-forskriften. I tillegg vil det være aktuelt å jobbe med medisinutdanningen og/eller instituttets studieprogrammer på bachelor- og masternivå. Den som tilsettes forventes også å bidra til den generelle aktiviteten på instituttet. Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

 

Til stillingen ligger et ansvar for å inneha kunnskap om NTNUs reglement, retningslinjer, instrukser og rutiner knyttet til studieadministrativt arbeid. Se mer om dette på http://www.ntnu.no/adm/sa

 

 

Vi søker en person med følgende bakgrunn og kompetanse:

 

Det er et krav at du har:

 

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole på bachelornivå, uttdanning på masternivå kan bli foretrukket. Utdanningskravet kan fravikes ved lang og relevant praksis.
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God IT-forståelse

 

Det er ønskelig at du har:

 

 • Relevant erfaring fra studieadministrasjon og studieadministrative systemer
 • Kjennskap til universitets- og høgskolesektoren
 • Internasjonal erfaring

 

I tillegg ønsker vi oss en person som:

 

 • Viser initiativ og opptrer løsningsorientert innenfor rammen av gjeldende lover og regler
 • Kommuniserer og samarbeider godt
 • Kan formidle i store og små forsamlinger
 • Har god arbeidskapasitet, er selvstendig, strukturert og har gjennomføringsevne
 • Er serviceinnstilt og bidrar til å støtte den faglige og den administrative virksomheten

 

 

Motivasjon, interesse og personlig egnethet for stillingen tillegges vekt.

 

Stillingen tilbyr utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et allsidig og godt arbeidsmiljø som er preget av aktive, engasjerte og dyktige medarbeidere. NTNU er i kontinuerlig utvikling for å bli et ledende universitet innen forskning og utdanning. Stillingen gir mulighet til å jobbe med forskere som er anerkjent på sine områder nasjonalt og internasjonalt.

 

Stilling som seniorkonsulent (kode 1363) lønnes med minimum årslønn kr. 430 100. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 430 100 - 490 900 per år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. For denne stillingen oppfordrer vi særlig menn til å søke.

 

 

Søknad skrives og sendes elektronisk via denne siden innen søknadsfristen 12.08.2018.

 

Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Rettkjente kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

 

Utfyllende opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorsjef Marita Olaussen, mobil: 900 79 145, epost marita.olaussen@ntnu.no

 

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-konsulent Sissel Sollien, mobil 48 05 11 91, epost sissel.sollien@ntnu.no

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  12. august 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  153402
 • Intern-ID
  2018/16267
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger