NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Inntil 8 stillinger som universitetslektor i filosofi (ex.phil)

Ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap er det ledig inntil åtte faste stillinger som universitetslektor i filosofi med oppstart senest 1. august 2019.

Institutt for filosofi og religionsvitenskap er en del av Det humanistiske fakultet ved NTNU og er lokalisert på Dragvoll i Trondheim. Instituttet har per i dag 22 fast vitenskapelige ansatte og 19 stipendiater, postdoktorer og forskere. Instituttet er også vertsinstitutt for Program for anvendt etikk.

Instituttet tilbyr undervisning og veiledning innen filosofi og religionsvitenskap på bachelor- master- og doktorgradsnivå, og har i tillegg ansvar for Examen philosophicum (ex. phil.) og et utvalg andre fellesemner ved NTNU. Instituttets ansatte driver utstrakt forskning og formidling, både individuelt og i fellesskap. Mer informasjon om instituttets profil finnes på https://www.ntnu.no/ifr/.

Studieåret 2019/2020 innfører NTNU en ny fellesemneordning. I denne forbindelse utvikler vi et nytt ex. phil. som skal undervises til mer enn 7.000 studenter ved NTNUs campuser i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Emnet skal gi studentene ei innføring i sentrale problemstillinger innen kunnskaps- og vitenskapsfilosofi, etikk og politisk filosofi. Emnet skal være enhetlig, samtidig som det er tilpasset NTNUs studieområder gjennom ulike varianter.

Som ledd i innføringen av nytt ex. phil. oppretter vi inntil åtte stillinger som universitetslektor i filosofi. Arbeidssted vil være campus Dragvoll i Trondheim, campus Gjøvik eller campus Ålesund. Vi ber om at det i søknaden kommer tydelig fram hvilke(t) arbeidssteder søker er interessert i å arbeide ved, og at disse føres opp i prioritert rekkefølge.

Beskrivelse av ansvarsområde for stillingene

 • Stillingsinnehavernes primære arbeidsoppgaver vil bestå i undervisning og eksamensarbeid i tilknytning til ex. phil.
 • Tjue prosent av arbeidstida er satt av til faglig oppdatering/forskningsvirksomhet.
 • Stillingsinnehaveren må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer.

Kvalifikasjonskrav
Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på faglige og pedagogiske kvalifikasjoner samt personlige egenskaper. Det stilles følgende krav:

 • Søkere må minimum ha en mastergrad i filosofi (eller tilsvarende).
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk).

Ved vurdering av søkerne legges det vekt på følgende:

 • undervisningserfaring innen høyere utdanning.
 • erfaring fra faglig og pedagogisk utviklingsarbeid.
 • samarbeidsevner

Vitenskapelig ansatte må ha praktisk universitetspedagogisk kompetanse. Den som tilsettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av tre år etter tilsetting å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Lønn og formelle bestemmelser
Stillingen lønnes som universitetslektor, stillingskode 1009, med minimum årslønn kr. 416.600,-. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr 459.100,- til 517.700,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Den som ansettes må rette seg etter de vedtak som utviklingen i fag og emne medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet når det gjelder kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk bakgrunn mv. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik bakgrunn og livserfaring til å søke på stillinga.

Vi gjør oppmerksom på at søkere som ber om å bli behandlet konfidensielt, ikke har absolutt krav på dette. Dersom anmodningen ikke blir imøtekommet, har du krav på å bli varslet, slik at du får anledning til eventuelt å trekke din søknad.

Søknadens innhold
Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener og tidligere praksis. Søkerne bes også å redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse: https://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner.
 
Følgende vedlegg må ligge ved Jobbnorge-søknaden i pdf-format:

 • CV
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Oversikt over pedagogiske ferdigheter

Prosess
Du må sende søknaden elektronisk via Jobbnorge (http://jobbnorge.no) og merke den med stillingskoden HF 18-030

NB! Vi kommer ikke til å ta i betraktning søknader som ikke sendes gjennom Jobbnorge eller som kommer etter søknadsfrist.

Det skal verken legges ved vitnemål eller attester i første søkerunde. Etter søknadsfristen vil en intern sorteringskomite vurdere søknadene. De best kvalifiserte innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Alle som har søkt, vil få beskjed om hvorvidt de går videre eller ikke.

Søkere som innstilles, vil bli bedt om å sende inn vitnemål og attester.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og pedagogisk prøve.

Mer informasjon:
Nærmere opplysninger om stillinga fås ved henvendelse til instituttleder Ering Skjei, telefon 73 59 63 92, epost: erling.skjei@ntnu.no eller kontorsjef Kari Birgitte Berg, telefon 73 59 65 78, epost kari.berg@ntnu.no.

Spørsmål om søknadsprosessen rettes til HR-rådgiver ved Det humanistiske fakultet Åse Marit Skarholt, telefon 73 59 76 73, epost ase.marit.skarholt@ntnu.no.

Søknadsfrist: 30. september 2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. september 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Aukra, Aure, Averøy, Dovre, Eide, Etnedal, Fræna, Gausdal, Giske, Gjemnes, Gjøvik, Gran, Halsa, Haram, Hareid, Herøy, Jevnaker, Kristiansund, Lesja, Lillehammer, Lom, Lunner, Midsund, Molde, Nesset, Nord-Aurdal, Norddal, Nord-Fron, Nordre Land, Rauma, Rindal, Ringebu, Sande, Sandøy, Sel, Skjåk, Skodje, Smøla, Stordal, Stranda, Sula, Sunndal, Surnadal, Sykkylven, Søndre Land, Sør-Aurdal, Sør-Fron, Tingvoll, Trondheim, Ulstein, Vang, Vanylven, Vestnes, Vestre Slidre, Vestre Toten, Volda, Vågå, Ørskog, Ørsta, Østre Toten, Øyer, Øystre Slidre, Ålesund
 • Arbeidssted
  NTNU
 • Jobbnorge-ID
  153367
 • Intern-ID
  HF 18-030
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger