Fylkesmannen er Kongen og Regjeringa sin representant i fylket og skal arbeide for at Stortinget og regjeringa sine vedtak, mål og retningsliner blir følgde opp i Rogaland. Oppgåvene er i hovudsak rettleiing, tilsyn og klagebehandling retta mot enkeltpersonar, kommunar og bedrifter. Fylkesmannen skal medverke til å samordne, forenkle og effektivisere statleg verksemd i fylket og har mellom anna oppgåver innafor fagområda miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap, sosial- og familierett, verjemål, kommuneøkonomi og planlegging. Embetet har ca 190 tilsette.

Utdanningsavdelinga har ansvar for statlege oppgåver knytte til barnehage, grunnopplæring og vaksenopplæring. Avdelinga har for tida 20 tilsette med variert fagleg bakgrunn, høg kompetanse, godt humør og stor arbeidskapasitet. Oppgåver som gjeld trygt skolemiljø, utgjer ein stor del av arbeidet vårt og har høgaste prioritet. 

Rådgivar - trygt skolemiljø

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Rogaland
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Lagårdsveien 44, Stavanger
 • Jobbnorge-ID
  153328
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger