Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i organisasjonsatferd og ledelse med spesiell vekt på etter- og videreutdanning

Ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder er det ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/universitetslektor i organisasjonsatferd og ledelse, med særlige ansvar for oppgaver knyttet til etter- og videreutdanning. Stillingen er fortiden tilknyttet Institutt for strategi og ledelse. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Undervisning på og utenfor Kristiansand og Grimstad må påregnes. Tiltredelse etter avtale med Handelshøyskolen.

 

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder har de siste årene hatt en jevn vekst i søker- og studenttall så vel som i forskningsomfang og -kvalitet. Handelshøyskolen tilbyr et erfaringsbasert masterprogram i økonomi og administrasjon (eMBA), flere bachelor- og masterprogram, samt et PhD-program. Handelshøyskolen har forskere på høyt internasjonalt nivå innen ulike fagområder og har aktive og solide forskningsgrupper. Handelshøyskolen er kjent for et godt læringsmiljø, nærhet til studentene og et godt samarbeid med det lokale næringsliv.

 

Institutt for strategi og ledelse er lokalisert på Campus Kristiansand. Instituttet har sammen med de øvrige instituttene ansvar for undervisning på de fleste studieprogram ved Handelshøyskolen og har aktive forskere innen alle sine fagområder. 

 

Beskrivelse av stillingen

Stillingen er todelt. Administrative oppgaver knyttet til arbeidet med å videreutvikle Handelshøyskolens etter- og videreutdanningsenhet vil utgjøre en betydelig del av stillingen. Det innebærer blant annet administrativt ansvar for salg og kundeoppfølging. Den som tilsettes vil også få ansvar for koordinering av de administrative ressursene knyttet til etter- og videreutdanningsaktiviteten ved Handelshøyskolen. Den resterende delen av stillingen er faglig og vil i hovedsak være knyttet til Handelshøyskolens undervisningstilbud i etter- og videreutdanningsmarkedet. Etter fire år vil arbeidsgiver gjøre en vurdering av om sammensetningen av stillingen skal justeres til en ordinær førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektorstilling uten et spesielt ansvar for etter- og videreutdanning.

 

Kvalifikasjoner og vilkår

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder søker etter en kandidat som vil bidra til kvalitet i og utviklingen av våre etter- og videreutdanningsprogram, samt økt samhandling med næringsliv og forvaltning i regionen.

 

Til stillingen søker vi kandidater innen utlyst fagområdet med erfaring fra etter- og videreutdanningsaktivitet. For tilsetting i stilling som førsteamanuensis kreves PhD eller tilsvarende innen fagområdet. Hun/ han må også kunne vise til relevant forskning innen sitt fagområde. Ved tilsetting i stilling som førstelektor eller universitetslektor kreves mastergrad (MSc) i relevant fagområde. For alle stillingskategorier vektlegges samarbeidsevner og personlig egnethet.

 

Undervisnings-/ arbeidsspråket er norsk/ skandinavisk. Ved tilsetting må den som tilsettes beherske norsk/ skandinavisk, samt engelsk, skriftlig og muntlig.

 

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere basiskompetanse i pedagogikk må delta i Universitetet i Agder’s kurs i universitetspedagogikk.

 

Øvrige kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Ved rangering av søkerne vil det legges vekt på søkernes kompetanse, erfaring og spesialisering i forhold til Handelshøyskolen og instituttets behov.

 

Vi tilbyr

 • utfordrende arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

Universitetet i Agder er en åpen, vennlig og profesjonell arbeidsgiver, med et skandinavisk perspektiv på god balanse mellom fritid og arbeidstid, og med en tydelig visjon om å skape godt og inkluderende arbeidsmiljø.

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, kode 1011 førsteamanuensis, kr 590 000 - 704 800 bro pr år, førstelektor, kr 590 000 - 704 800 bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor kr 451 300 - 600 200 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

 

De som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

 

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • kopier av vitnemål
 • liste med referanser og kontaktinformasjon for disse
 • CV med komplett oversikt over vitenskapelige publikasjoner og andre relevante aktiviteter
 • vitenskapelige arbeider (inntil 10)
 • liste over pågående forskning inkludert arbeider i reviewprosess
 • en oppsummering på inntil tre sider av forskningsinteresser og pågående forskning
 • en oppsummering på en side om undervisningsfilosofi og -tilnærming
 • liste over medlemskap og roller i akademiske- og faglige organisasjoner og/ eller publikasjoner
 • en oversikt over tidligere underviste emner, samt evalueringer av emner undervist i nyere tid

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

 

Søknadsfrist: 20. juni 2018.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til instituttleder Bjørn-Tore Flåten, e-post bjorn-tore.flaten@uia.no, tlf. 38 14 00 00, mobil 932 56 506, eller fakultetsdirektør André Tofteland, e-post andre.tofteland@uia.no, tlf. 948 59 050.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. juni 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  153327
 • Intern-ID
  Ref. 136/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger