NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiatstilling ved Institutt for språk og litteratur

Ved Institutt for språk og litteratur er det nå ledig en 3-årig stilling som stipendiat i prosjektet Skillingsvisene i Norge, 1550–1950: Den forsømte kulturarven

Institutt for språk og litteratur (ISL) er en del av Det humanistiske fakultetet ved NTNU, lokalisert på Dragvoll i Trondheim. Instituttet har i dag i overkant av 90 fast vitenskapelige ansatte og ca. 25 stipendiater. Instituttet har et aktivt forskningsmiljø og er ansvarlig for flere større forskningsprosjekter. Mer informasjon om instituttet finner du på www.ntnu.no/isl

Prosjektet Skillingsvisene i Norge, 1550–1950: Den forsømte kulturarven startet i januar 2018 og skal undersøke skillingsvisenes rolle i norsk, nordisk og europeisk kulturarv. Gjennom en bred og interdisiplinær tilnærming ønsker prosjektet å vise hvordan skillingsvisene representerer en viktig, men oversett hybridsjanger i Norge: Skillingsviser har sirkulert som litterære tekster, blitt mediert som nyheter og tradert som en del av en muntlig sangtradisjon i 400 år. I prosjektperioden skal vi lage en fritt tilgjengelig database av skillingsviser, og prosjektet forener atten forskere fra ulike institusjoner som vil kombinere ny metodologi fra digital humaniora med metoder hentet fra bibliografi, folkloristikk, medievitenskap, musikkhistorie og kultur- og litteraturhistorie.


Stipendiatens delprosjekt skal bidra til å øke kunnskapen om skillingsvisenes rolle i nordisk kulturhistorie. Stipendiaten skal utforme et selvstendig forskningsprosjekt med utgangspunkt i skillingsvisematerialet ved Gunnerusbibliotekets spesialsamling, innenfor rammene av hovedprosjektet. Vi er spesielt på utkikk etter prosjekter som undersøker skillingsvisenes samfunnsmessige betydning, for eksempel hvilken rolle visene har spilt i et klasseperspektiv, et kjønnsperspektiv, eller i lys av en kultur- eller mediehistorisk tendens eller utvikling. Kandidater som skal søke, oppfordres til å ta kontakt med prosjektleder Siv Gøril Brandtzæg for å få tilsendt prosjektbeskrivelsen for hovedprosjektet og tilgang til et utvalg skannede skillingsviser.


Kvalifikasjoner og egenskaper
• Fullført femårig hovedfag/mastergrad i litteraturvitenskap (allmenn, nordisk eller andre europeiske språk), eller tilsvarende utdanning (historie, kulturhistorie, mediehistorie, folkloristikk), med sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium. Det innebærer en veid gjennomsnittskarakter de siste to år av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng) som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala.
• Morsmålskompetanse i et av de skandinaviske språkene.
• Kunnskap om eller kjennskap til norsk eller nordisk folkemusikk, kulturhistorie, litteraturhistorie eller mediehistorie vil bli vurdert som en fordel.
• Personlig egnethet, selvstendighet, kreativitet, samarbeidsevner og motivasjon til å bidra i forskningsprosjektet vil bli tillagt stor vekt.

Det forutsettes at stipendiaten blir tatt opp på ett av fakultetets ph.d-program innen tre måneder etter tiltredelse. https://www.ntnu.no/hf/forskning/forskerutdanning

Hvordan søke?
Søknaden skal sendes elektronisk gjennom Jobbnorge (http://www.jobbnorge.no , og merkes med HF18-024. Søknaden skal inneholde følgende:

• Søknadsbrev med informasjon om søkerens bakgrunn og motivasjon for å gjennomføre ph.d-prosjektet, inklusive språkferdigheter.
• Prosjektsøknad på 4–6 sider.
• Attester og vitnemål.
• CV, og oversikt over ev. publikasjoner.  


For søkere som blir vurdert som aktuelle, vil det bli gjennomført intervju. NB! Søknader som ikke sendes innen fristen eller ikke sendes elektronisk via Jobbnorge vil ikke bli vurdert.


Vilkår
Stipendiatstillingene blir lønnet etter hovedtariffavtalen i staten, stillingskode 1017 starter i ltr. 50, brutto kr 436 900,- pr. år. Fra beløpet blir det trukket 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Arbeidssted er ved Institutt for språk og litteratur. Den som ansettes må være tilstede ved og tilgjengelig for institusjonen. Det er ønskelig med oppstart fra oktober 2018.


Ansettelse skjer etter gjeldende regler og retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universitet og høgskoler. Det vil bli inngått kontrakt om ansettelsesstid og pliktarbeid. Den som blir ansatt, må rette seg etter vilkårene som til enhver tid gjelder for arbeidstakere ansatt i statens tjeneste.


I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling.


Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.


Mer informasjon
For å få tilsendt prosjektsøknaden eller få nærmere opplysninger om stillingen, kan man henvende seg til forsker Siv Gøril Brandtzæg, e-post siv.brandtzag@ntnu.no.
Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Hege Tverå Nilsson, e-post hege.tvera.nilsson@ntnu.no

Søknadsfrist: 01.08.2018.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. august 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  NTNU Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  153321
 • Intern-ID
  HF18-024
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger