Barne-, ungdoms- og familieetaten

Akershus ungdoms- og familiesenter akutt, avd. beredskapshjem

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Akershus ungdoms- og familiesenter – akutt tilhører Bufetat, region øst. Senteret tilbyr akuttplasser for ungdom på avdeling Sole, avdeling Tjernlia, avdeling Bjørlien og avdeling for beredskapshjem. Vi skal gi et kvalitativt godt midlertidig tilbud til ungdom fra 12 – 18 år, som av ulike årsaker står i en akutt krise, og som hasteflyttes på vedtak etter Lov om Barneverntjenester § 4-6, 1. og 2. ledd, § 4-17 og § 4-25. I senteret er vi opptatt av at vi skal møte hverandre og ungdommene med respekt, åpenhet, deltakelse, ydmykhet og kjærlighet. Den som blir tilsatt må ha lyst og evne til å samarbeide med ungdommer, samarbeidspartnere og kollegaer basert på disse verdiene.

Avdelingene driftes i et senter der vi arbeider i tråd med veileder for akuttarbeid. Kunnskap om traumesensitiv tilnærming samt kunnskap om familieråd er nødvendig å inneha.

Beredskapshjemavdelingen er administrativt lokalisert på Jessheim.

Beredskapshjemkonsulent i fast 100 % stilling

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Ullensaker
 • Arbeidssted
  Ullensaker
 • Jobbnorge-ID
  153287
 • Intern-ID
  Øst 69/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger