NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)
Fakultetsadminstrasjonen, HR-seksjonen

To faste 100 % stillinger som HR-konsulenter innen rekruttering (seniorkonsulent 1363)

Denne stillingen er ikke aktiv.