Øyriket mot storhavet

 

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca 5000 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst.

 

Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidende turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt.

 

Frøya kommune består av om lag 450 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheten for faglig utvikling.

 

Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD!

 

Les mer om Frøya kommune på http://www.froya.kommune.no

SPESIALPEDAGOGISK KOORDINATOR

Stilling ledig som spesialpedagogisk koordinator ved Sistranda skole i 100 % fast stilling.

 

Sistranda skole er 1.- 10. skole med 302 elever. Skolen ligger i kommunens sentrum, nært knyttet til svømmehall, basishall og fotballhall.

Frøya kultur- og kompetansesenter ligger i umiddelbar nærhet.

 

Skolen har ledig stilling som spesialpedagogisk koordinator, ønsket tiltredelse 1. august 2018.


Ønsket kvalifikasjoner

 • Pedagogisk utdanning med spesialpedagogikk.
 • Søker bør ha erfaring med spesialundervisning, og være god til å samarbeide med foreldre, kolleger og andre etater som PPT, helse, barnevern og BUP.


Utdanningsretning

 • Lærerutdanning med spesialpedagogikk


Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet


Personlige egenskaper

 • Vi søker en lærer/spesialpedagog med mye raushet og medmenneskelig varme, gode lederegenskaper, og administrative evner. Søkeren er fleksibel, takler press, er samarbeidsorientert og samtidig selvstendig.

 

Skolens spesialpedagogiske koordinator har i hovedsak disse arbeidsoppgavene:

 • Leder for skole-helse team ved skolen.

 • Fast medlem i samarbeidsteam

 • Sørge for/koordinere veiledning av skolens personale når det gjelder faglige vansker hos barn og eventuelle henvisninger til PPT og BUP.

 • Veilede lærere i forhold til tilpasset opplæring og spesialundervisning.

 • Gjennomføre kartlegging av lese- og skrivevansker.

 • Veilede lærere vedrørende utarbeidelse og oppfølging av årsrapporter, IOP og arbeidsløypa.               

 • Organisering av §5.1- timer i samarbeid med rektor.

 • Legge til rette for overføring av informasjon når elever med spesialpedagogiske tiltak flytter til en annen skole Legge til rette for overføringsmøter ved overgang fra barnetrinn til ungdomstrinn, også mellom de ulike skolene og fra barnehage til skole.

 • Sørge for at det er gode rutiner når det gjelder overlevering av materiell og nødvendig informasjon ved bytte av lærer/kontaktlærer. 

Vi kan tilby

 • Lønn etter tariff

 • God pensjons- og forsikringsordning

 • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift

 • "Frøyapakken"

 

 

Mer info om skolen og stillingen rettes til:

Assisterende rektor Margit K Myrseth på tlf: 97484800

Email: margit.kristiansen.myrseth@froya.kommune.no

 

Virksomhetsleder Sissel J Ø Strømøy på tlf.99639325

Email: sissel.jorid.ostheim.stromoy@froya.kommune.no

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  6. juli 2018
 • Arbeidsgiver
  Frøya kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Frøya
 • Jobbnorge-ID
  153273
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger