Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS er kompetansesenter for kriminalomsorgen i Norge. Vår hovedoppgave er å bidra til en kriminalomsorg av høy kvalitet ved å utvikle og formidle kompetanse. KRUS utdanner fengsels- og verksbetjenter, driver forsknings- og utviklingsarbeid og tilbyr videreutdanning for kriminalomsorgens ansatte. KRUS har ca 65 ansatte og holder til i Lillestrøm. Les mer om vår virksomhet på nettsidene våre: www.krus.no.

Rådgiver

Etter- og videreutdanningsavdelingens hovedoppgave er å utvikle og gjennomføre opplæring som dekker kriminalomsorgens behov for kompetanse. Vårt opplæringstilbud omfatter ansatte i fengsel, friomsorgen og etatens samarbeidspartnere. For å fremme kunnskapsbasert praksis og som et ledd i oppgaven som kompetansesenter, har avdelingen også ansvar for utviklingsoppgaver innen flere fagfelt.

 

Mange domfelte har ulike utfordringer og arbeidet med tilrettelegging for rehabilitering, forvaltningssamarbeid og kartlegging av domfeltes behov og ressurser er nødvendig for å reduseretilbakefall. Opplæring i og utvikling av tiltak som møter domfeltes behov er en viktig del av avdelingens arbeid.

 

Etter- og videreutdanningsavdelingen søker en rådgiver til et engasjement ut 2018 som primært skal organisere og gjennomføre opplæring og utviklingsoppgaver knyttet til tilbakeføring og forvaltningssamarbeid generelt. Rådgiveren vil ha et prosjektansvar for arbeidet med forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse og utvikling av praktiske verktøy som fremmer tverretatlig og faglig samarbeid mellom kriminalomsorgen og samarbeidende etater og aktører.

 

Sentrale arbeidsområder:

 • Utvikle og gjennomføre opplæringstilbud innenfor fagområder nevnt ovenfor.

 • Utrednings-, utviklings- og evalueringsoppgaver, herunder analyse- og planleggingsoppgaver, ev faglig lederansvar og ledelse av prosjekt-/arbeidsgrupper.

 • Bistå i arbeid med utvikling av ulike typer medier som benyttes i formidling og undervisningssammenheng.

 

Kvalifikasjoner:

 • Universitets-/høyskoleutdanning på masternivå innen relevant fagområde - fortrinnsvis innen sosialt arbeid, psykologi, pedagogikk eller samfunnsfag. Annen relevant utdanning og/eller relevant erfaring kan etter en vurdering kompensere for det formelle kravet til utdanning.

 • Relevant erfaring, erfaring fra undervisning og arbeid i kriminalomsorgen.

 • Kjennskap til og erfaring fra å jobbe med innsatte/domfelte med rusmiddelproblematikk vil kunne bli vektlagt.

 

Personlige egenskaper:

Vi søker en person som er engasjert og kvalitetsorientert med gode samarbeidsevner. Vi vektlegger evne til nytenkning og selvstendig arbeid, i tillegg til gode skriftlige og muntlige formidlingsegenskaper.

 

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i en utdanningsinstitusjon i endring.

 • Et utviklende og hyggelig arbeidsmiljø med mye tverrfaglig samarbeid og kolleger med høyt kompetansenivå.

 • Fleksibel arbeidstid.

 • Treningsmuligheter i arbeidstiden.

 • Gunstig medlemskap i Statens pensjonskasse.

 • Stilling og lønn: rådgiver kode 1434. Lønn kr 470 000 – kr 540 000,- avhengig av utdanning og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Om stillingen:

Stillingen er et engasjement med varighet til og med 31.12.18 med mulighet for forlengelse. Prøvetiden er 6 md. Arbeidssted er Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Det må påregnes endringer i arbeidsinnhold/organisering.
Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som tilsettes. Tilsetting skjer under forutsetning av fremleggelse av tilfredsstillende uttømmende politiattest.
Eventuelt ønske om at opplysninger om søker unntas offentligheten, vil bli vurdert ut fra bestemmelsene i offentlighetsloven § 25. Originale attester og vitnemål må forevises på eventuelt intervju. Noe reisevirksomhet må påregnes.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med tilretteleggingsbehov. KRUS er en IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne

 

Ønsker du mer informasjon om stillingen kan du kontakte Hege Cecilie Lauritzen (avdelingsleder) tlf: 984 65 818 eller Berit Stensbye Sjølie (seniorrådgiver HR) tlf: 990 94 782.

Tiltredelse: Snarlig

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
 • Nettside
 • Kommune
  Skedsmo
 • Arbeidssted
  Lillestrøm
 • Jobbnorge-ID
  153147
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger