Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets  hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Overingeniør innen data

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig fast 100 % stilling som overingeniør innen data.

Stillingen er knyttet til Institiutt for realfag og industrisystemer og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Kongsberg.

Overingeniøren vil i møte med studentene ivareta et viktig ansvar knyttet til i å ivareta og utvikle fakultetets omdømme og profil. Vi ønsker at våre medarbeidere skal trives og tilbyr selvstendige arbeidsoppgaver hvor samarbeid og kollegial støtte inngår som viktige komponenter.

Aktuelle arbeidsoppgaver

- Administrasjon av VMWare og virtuelle maskiner (Linux og Windows) som brukes i undervisning.
- Veilede master- og bachelorstudenter innen områder som:
    - Programmering: C++, Java, Python mm.
    - Embedded systems: Arduino, Raspberry Pi, FPGA mm.
    - Digitalteknikk
- Bidra i utvikling av studie- og emneplaner innen datafag.
- Ivareta et overordnet ansvar for Dronesonen, som er campus Kongsbergs faglige tumleplass for data- og elektroingeniørstudenter. Dette inkluderer bl.a. å organisere morsomme og interessante faglige aktiviteter utover det regulære studietilbudet.
- Planlegging og gjennomføring av små kurs innen periferemner som f.eks. versjonskontrollsystemer, "best practices" og "patterns".
- Utlån og innkjøp av utstyr.
- Deltagelse i markedsførings- og rekrutteringsarbeid rettet mot nye studenter.
- Bistå og avlaste i andre løpende oppgaver etter behov og avtale med instituttleder.

Kvalifikasjoner Dataingeniørutdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende bachelornivå.

- Dataingeniørutdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning.
- Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
- Allsidig datakunnskap og erfaring på tvers av plattform, språk og rammeverk.

Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt særlig vekt, herunder:
- gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
- motivasjon og initiativ
- fleksibilitet og serviceinnstilling
- evne til å arbeide selvstendig og i team
- evne til prioritering og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress
- interesse for å holde seg oppdatert innen de nyeste standardene og utgavene av programmeringsspråk og andre relevante områder
- evne til å motivere, oppmuntre og engasjere

Vi tilbyr
 Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 Godt sosialt miljø
 God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 Mulighet for trening i arbeidstiden


Lønn
Stilling som overingeniør, stillingskode 1087: NOK 482.500 – 600.200 i året. Lønnsplassering etter tjenesteansiennitet. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. 2 Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. Andre opplysninger Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

For nærmere opplysninger om stillingen kan instituttleder Olaf Hallan Graven, e-post: olaf.hallan.graven@usn.no, tlf.: 31 00 89 01 eller høgskolelektor Joakim Bjørk, e-post: joakim.bjork@usn.no, tlf.: 31 00 94 06 ved Institutt for realfag og industrisystemer kontaktes.

Slik søker du


Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”. Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Sørøst-Norge
 • Nettside
 • Kommune
  Kongsberg
 • Arbeidssted
  Kongsberg
 • Jobbnorge-ID
  153137
 • Intern-ID
  18/80
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger