Barne-, ungdoms- og familieetaten

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Lillestrøm. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Vi håper du vil være med og hjelpe oss med det!

Et statlig familiehjem er et forsterket fosterhjem som skal være en omsorgsbase for ungdom over 12 år. Familiehjemmet er et alternativ til institusjon og gir ungdommene et hjem å komme til.

Bufetat søker familiehjem for ungdom i Østfold og Akershus

Er du på jakt etter en meningsfull jobb hjemme med ungdom? En jobb der du kan gjøre en forskjell ved å gi trygghet og gode rammer? Da er det ungdommer som trenger deg.

Statlige familiehjem er hjem som kan ta imot unge i alderen 12-18 år. Familiehjemmet skal være en omsorgsbase og et alternativ til institusjon, og gir ungdommen et hjem å komme til. De trenger voksne som støtter opp rundt å mestre hverdag og skole, og som legger til rette for en god overgang til voksenlivet. Ungdommene har ulike utfordringer som gjør at det ikke er noe alternativ å flytte i et ordinært fosterhjem.

Å være et statlig familiehjem betyr at du er i 100 prosent fast oppdragsavtale med Bufetat. Du får et profesjonelt nettverk rundt deg som gir både støtte og veiledning i hverdagen.

Vi søker gode og trygge voksne som

 • Har lyst til og interesse for å gi omsorg til ungdom med utfordringer
 • Er rause, trygge og omsorgsfulle
 • Har gode samarbeidsevner
 • Tåler belastninger over tid
 • Er tålmodig og strukturert
 • Evne til å motta veiledning og opplæring individuelt og i gruppe
 • Relevant utdanning og/eller erfaring med barn eller ungdom er en fordel, men ikke et krav.

I vurderingen legges det spesiell vekt på egnethet og familieforhold. Den som blir engasjert kan ikke ha annet arbeid/andre oppdrag i tillegg til familiehjemoppdraget. Det er krav om helseattest fra begge voksne i familien, og politiattest for alle familiemedlemmer over 18 år.

Vi tilbyr

 • En viktig og givende jobb
 • Arbeidsgodtgjørelse for en 100 % oppdragsavtale
 • Utgiftsdekning
 • Utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Det tilbys avlastning og tilrettelegges for friperioder iht. oppdragsavtalen
 • Regelmessig veiledning individuelt og i grupper
 • Døgnkontinuerlig vakttelefon
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, og dekket utgifter til yrkesskadeforsikring fra NAV

Arbeidsgodtgjørelse

 • Grunnbeløpet 1G er pr. 1.5.2107 på kr 93 634,-.
 • Laveste godtgjøring starter på 4,1 G (kr 383 899,40,-).
 • Høyeste godtgjøring slutter på 5,5 G (kr 514 987,-).
 • Utgiftsdekningen er p.t. på kr 8 488,35,- per måned ved plassering og reguleres årlig ved endring i grunnbeløpet (G-sats).

Generelle opplysninger

 • Det kreves politiattest, jf. Lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.

Kontaktperson for oppdraget

Kontakt Morten Jensen ved Sarpsborg ungdoms- og familiehjem:

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Søknaden bør inneholde en kort beskrivelse av hvorfor dere ønsker å bli et familiehjem og litt om hvem dere er - for eksempel om dere har hjemmeboende barn og deres alder, hvor dere bor og erfaring fra arbeid med barn og unge. Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet tas med ved et evt. intervju.

Søknadsfrist: Løpende

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Løpende
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Aremark, Asker, Askim, Aurskog-Høland, Bærum, Eidsberg, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Fredrikstad, Frogn, Gjerdrum, Halden, Hobøl, Hurdal, Hvaler, Lørenskog, Marker, Moss, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Rakkestad, Rygge, Rælingen, Rømskog, Råde, Sarpsborg, Skedsmo, Ski, Skiptvet, Spydeberg, Sørum, Trøgstad, Ullensaker, Vestby, Våler, Ås
 • Arbeidssted
  Østfold og Akershus
 • Jobbnorge-ID
  153128
 • Intern-ID
  Øst 68/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger