Barne-, ungdoms- og familieetaten

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Lillestrøm. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Vi håper du vil være med og hjelpe oss med det!

Beredskapshjem er ansatt i Barne,- ungdoms og familieetaten (Bufetat), og samarbeider tett med barnevernskonsulent, andre beredskapshjem, kommunal barneverntjeneste og barnets eller ungdommens egen familie. I samarbeidet inngår opplæring, felles samlinger, veiledning og 24 timers støttefunksjon.

Bufetat søker beredskapshjem for barn og ungdom i Akershus

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Rælingen, Skedsmo, Ski, Sørum, Ullensaker, Vestby, Ås
 • Arbeidssted
  Akershus
 • Jobbnorge-ID
  153099
 • Intern-ID
  Øst 64/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger