Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

Vil du lede digitaliseringsløftet i Miljødirektoratet?

For å møte omverdenens forventninger om tilgjengelige og digitale tjenester ønsker Miljødirektoratet å styrke arbeidet med IT / digitalisering. Seksjonen blir en sentral pådriver for digitaliseringsarbeidet i direktoratet. Seksjonen vil lede an i endringsprosessene hvor tjenesteutvikling, brukerorientering, gevinstrealisering og utnytting av data er sentrale begreper. Et nært samarbeid med miljøfaglige seksjoner blir nødvendig. En sterk involvering av ansatte og brukere blir også avgjørende.

For å lykkes med den digitale omstillingen i Miljødirektoratet står modernisering og videreutvikling av IT-organisasjonen, utvikling av målrettede strategier for digitaliseringsarbeidet samt å skape rom og gode rammebetingelser for omstillingen sentralt. 

Seksjonen teller om lag 20 medarbeidere i Oslo og Trondheim, og seksjonsleder rapporterer til avdelingsdirektør i organisasjonsavdelingen. Arbeidssted for stillingen er ved Helsfyr i Oslo eller på Brattøra i Trondheim.

Vi søker en trygg leder som motiverer til endring. Stillingen krever at du i tillegg evner å forholde deg til en kompleks organisasjon med mange aktører, og at du kan navigere både i organisatorisk og teknisk kontekst. Videre må du ha solid forståelse for utviklingsprosesser hvor brukerbehov og tjenesteleveranser er navet.

Hovedansvarsområder:

 • Styring og prioritering av seksjonens oppgaver
 • Personal- og budsjettansvar
 • Lede sentrale utviklings- og endringsprosesser knyttet til digitalisering
 • Inspirere til å ta i bruk nye løsninger som sikrer gode tjenesteleveranser
 • Sikre struktur og samordning knyttet til arkitektur, løsninger og tjenester
 • Bidra til implementering av nye arbeidsformer basert på ITIL-rammeverket

Det må påregnes noe reisevirksomhet

Kvalifikasjoner:

 • Ledererfaring knyttet til utvikling av digitale tjenester, løsninger og prosesser er et krav
 • Høyere relevant utdanning fortrinnsvis på masternivå er et krav
 • Erfaring med endringsledelse vil bli vektlagt
 • God forståelse av teknologi og utviklingsmetodikker er et krav
 • Solid forståelse for viktigheten av brukerperspektivet og tjenestebegrepet er et krav
 • Kjennskap til, og forståelse av ITIL-rammeverket vil bli vektlagt
 • Erfaring fra offentlig forvalting vil være en fordel

Egenskaper:

 • God forretningsforståelse og strategisk blikk så vel som gjennomføringsevne
 • Relasjonskompetanse og evne til å være en god diskusjonspartner for ledelsen så vel som for fagavdelingene
 • Evne til å inspirere samt skape motivasjon, samspill og begeistring.
 • God formidlingsevne

Vi tilbyr:

 • En sentral og fast lederstilling med mulighet til å påvirke viktige endringer og utvikling i direktoratet
 • Mulighet til å gjennomføre et krevende og spennende digitaliseringsløft i en kunnskapsvirksomhet
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • Lønn som seksjonsleder fra kr. 704.800,- (ltr. 76) til kr. 989.000,- (ltr. 88) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

Kontaktperson for stillingen er organisasjonsdirektør Gun Bente Johansen på telefon 908 905 08 / gbj@miljodir.no og Haavard Klemetsen på telefon 467 49 848/ haavard.klemetsen@badenochandclark.no.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge. 

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jmf. offentlighetsloven §25. Dersom anmodningen ikke etterkommes, skal søkeren ha beskjed og gis anledning til å trekke sin søknad.


Referanse: 35-2018 OAL    Søknadsfrist: 03.06.18

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  3. juni 2018
 • Arbeidsgiver
  Miljødirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo, Trondheim
 • Arbeidssted
  Brattøra, Trondheim eller Helsfyr, Oslo
 • Jobbnorge-ID
  153079
 • Intern-ID
  35-2018 OAL
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger