Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

Vil du være med å sette miljøkrav til petroleumsindustrien?

Vi søker etter kunnskapsrike og løsningsorienterte medarbeidere til en fast stilling og et vikaraiat, og som kan bidra til å styrke arbeidet i seksjonen og være med å sette miljøkrav til industrien.

Seksjon for petroleum er en av fem seksjoner i industri- og havavdelingen. Seksjonen har ansvaret for å sette miljøkrav til operatørene; både krav til utslipp til luft og sjø fra boring og produksjon, og krav til beredskap mot akutt forurensning. En annen viktig oppgave for seksjonen er å vurdere og kommentere på konsekvensutredninger for nye feltutbygginger, og åpning og tildeling av nye områder for petroleumsvirksomhet.Andre oppgaver er internasjonalt arbeid, samarbeid med andre myndigheter og bransjeorganisasjoner (Petroleumstilsynet, Kystverket, Oljedirektoratet, Norsk olje og gass) og deltagelse ved tilsyn med operatørene.

Seksjonen har 18 dyktige og engasjerte medarbeidere, og har medarbeidere både på Brattøra i Trondheim og på Helsfyr i Oslo.

Stillingenes hovedansvarsområder

 • stille miljøkrav til petroleumsindustrien
 • vurdere og gi kommentarer på konsekvensutredninger
 • bidra inn i seksjonens ulike fagtemagrupper etter bakgrunn og faglig interesse, for eksempel gruppe for utslipp til sjø, kjemikalier, luft, eller miljøovervåking

Kvalifikasjoner

 • du har relevant naturvitenskaplig utdanning på masternivå
 • du er god til å kommunisere skriftlig og muntlig på norsk
 • du har god rolleforståelse
 • du har minimum 1-2 års relevant erfaring fra petroleumsindustrien og/eller offentlig forvaltning/ myndighetsutøvelse innenfor petroleumsområdet

Egenskaper

 • du er god til å vurdere helhet og se sammenhenger
 • du jobber effektivt og er resultatorientert, og leverer med rett kvalitet til rett tid
 • du samarbeider godt med andre, men har også evnen til å arbeide selvstendig
 • du er positiv, initiativrik og løsningsorientert
 • du trives med formidling av fagsaker

Vi tilbyr

 • en fast stilling og ett vikariat anslagsvis ut mai 2019
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn som overingeniør fra kr. 459 100 (ltr. 53) til 569 000 (ltr. 65) eller som senioringeniør fra kr 499 600 (ltr. 58) til kr. 623 900 (ltr. 70) etter erfaring og kvalifikasjoner.

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Ingvild Marthinsen som kan nås på telefon 951 71 988 eller på e-post ingvild.marthinsen@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til Grethe S. Solberg Mossige på telefon 416 48 873 eller på e-post grethe.solberg.mossige@miljodir.no.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jmf. offentlighetsloven §25. Dersom anmodningen ikke etterkommes, skal søkeren ha beskjed og gis anledning til å trekke sin søknad.

Referanse: 33-2018 IPH                             Søknadsfrist: 30. mai 2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  Miljødirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo, Trondheim
 • Arbeidssted
  Helsfyr, Oslo eller Brattøra, Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  153039
 • Intern-ID
  33-2018 IPH
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger