Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Høgskolen er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Høgskolens hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Rådgiver studieadministrative systemer

Ved Avdeling for utdanning og studiekvalitet er det fra 01.09.2018 ledig fast stilling som rådgiver innen studieadministrative systemer.

Stillingen er knyttet til Seksjon for studieadministrative systemer, og nærmeste overordnede er seksjonssjef. Hovedarbeidssted etter avtale.

Seksjonen har eierskap til felles studieadministrative systemer for hele institusjonen og integrasjoner mellom disse. Det gjelder blant annet Felles studentsystem (FS) med webapplikasjoner og datavarehus. Integrasjoner mot Canvas (digital læringsplattform), Wiseflow (digital eksamen), Timeedit (rom- og timeplansystem) og Urkund (plagiatkontroll). Arbeidsoppgavene er spesielt knyttet til Felles studentsystem.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • drifts- og forvaltningsoppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde
 • utrednings- og utviklingsoppgaver
 • rådgivning, kursvirksomhet, opplæring, dokumentasjon og brukerstøtte
 • prosjektarbeid
 • arbeid med datakvalitet, statistikk, analyse og rapportering

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis på masternivå
 • realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte utdanningskravet.
 • relevant erfaring fra saksbehandling
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • gode IT-kunnskaper, gode kunnskaper om Felles studentsystem (FS), andre studieadministrative systemer og systemintegrasjon

Det vil bli lagt vekt på

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • motivasjon og initiativ
 • fleksibilitet og sørvisinnstilthet
 • evne til å arbeide selvstendig og i team
 • evne til prioritering og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress

Vi tilbyr

 • gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • godt sosialt miljø
 • god pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn

Stillingskode1434 rådgiver (fra kr. 474 700 – 569 000 per år). Stilling som seniorrådgiver kan vurderes i spesielle tilfeller. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Intervjuene er planlagt gjennomført 4. og 5. juni. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

For nærmere opplysninger om stillingen kan seksjonssjef Hans Jacob Berntsen, 3995 2605 / 9131 5274, hans.j.berntsen@usn.no ved Seksjon for studieadministrative systemer kontaktes.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Sørøst-Norge
 • Nettside
 • Kommune
  Bø, Drammen, Horten, Kongsberg, Notodden, Porsgrunn, Ringerike
 • Arbeidssted
  Campus e.a.
 • Jobbnorge-ID
  153033
 • Intern-ID
  18/70
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger