Universitetet i Bergen

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Tekst: Løft blikket. Ta del i kunnskapen.

Overingeniør (15% stilling) ved prosjektet Machine Vision in Everyday Life

Denne stillingen er ikke aktiv.