NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Vikariat i 100 % stilling i 6 måneder med mulighet for forlengelse som førstesekretær (1063) ved Institutt samfunnsmedisin og sykepleie

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM) søker vikar for seks måneder, med mulighet for forlengelse som instituttets førstelinjekontakt.

 

ISM er ansvarlig for forskning, undervisning, innovasjon og formidling i samfunnsmedisin, sykepleievitenskap, primærhelsetjeneste og folkehelse. Instituttets virksomhet innen både forskning og utdanning er særlig rettet mot primærhelsetjenestens behov.

 

Instituttet er ett av sju institutter ved Fakultet for medisin og helse, NTNU og har rundt 360 ansatte i faste og midlertidige stillinger. ISM har ansvaret for 1000 sykepleiestudenter i bachelor og videreutdanning, 150 masterstudenter og 125 Ph.d.-kandidater. ISM er samlokalisert med Øya helsehus og universitetssykehuset St. Olavs hospital.

 

Se mer om instituttet her: www.ntnu.no/ism

 

Hovedoppgaver i stillingen vil være:

 • Ta imot studenter, ansatte og gjester som besøker instituttet
 • Støtte med bestilling
 • Organisering og gjennomføring av arrangement
 • Administrere postgang internt på instituttet
 • Assistere andre administrative oppgaver som møteassistanse, rombooking, sette opp Skypemøter, klargjøre rom for møter/undervisning.

Andre administrative oppgaver vil kunne bli tillagt.

 

Vi søker en person med følgende bakgrunn og kompetanse:

 • Fagbrev innen kontor – og/eller resepsjonsfag
 • Gode språkkunnskaper – engelsk og norsk, muntlig og skriftlig, er et krav.
 • Erfaring med bruk av IT-verktøy og kjennskap til Office-pakken er en fordel
 • Erfaring med kundekontakt vil være en fordel
 • Personer med nylig avlagt fagbrev i kontorfag ved NTNU oppfordres til å søke

I tillegg ønsker vi oss en kollega som:

 • Er positiv og vant til å jobbe i et hektisk miljø
 • Liker en variert arbeidshverdag hvor det samtidig er en del rutineoppgaver
 • Selvstendig og med evne til å ta initiativ
 • Er serviceinnstilt, sosial og bidrar til å støtte den faglige og den administrative virksomheten

Motivasjon, interesse og personlig egnethet for stillingen tillegges stor vekt.

 

Stillingen som førstesekretær lønnes med minimum årslønn kr. 317 900,- per år. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 317 900 til 340 900,- pr år. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

 

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og den som blir ansatt, må akseptere eventuelle endringer i arbeidsområdet.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Menn er underrepresentert i administrasjonen og oppfordres derfor til å søke.

 

Søknadsfrist: 28.05.2018

 

Kandidatens personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen og prosjektet må komme

frem i søknaden. Følgende opplysninger må fremgå av søknaden og vedleggene:

 • CV
 • Vitnemål
 • Attester fra tidligere relevante arbeidsforhold.
 • Kontaktdata for 2-3 relevante referanser
 • Personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i

www.jobbnorge.no. Det er søkerens ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

 

Utfyllende opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorsjef Surur Taso surur.taso@ntnu.no

 

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-rådgiver Anne-Britt Hofstad anne-britt.hofstad@ntnu.no

 

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Øya
 • Jobbnorge-ID
  152966
 • Intern-ID
  2018/13591
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger