Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ca. 380 ansatte og er sekretariat for kommunal- og moderniseringsministeren og øvrig politisk ledelse. Departementet har ansvar for å smordne regjeringens moderniseringspolitikk og for viktige områder som plan- og bygningsloven, boligpolitikk, nasjonal IKT-politikk og digitalisering, kommuneøkonomi, valg, forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, statlig bygg- og eiendomspolitikk, statlig arbeidsgiverpolitikk og same- og minoritetspolitikk.

 

Departementet har en rekke underliggende etater og virksomheter.


Planavdelingen har ca. 45 ansatte og har ansvar for plan- og bygningsloven, matrikkellova, tinglysing og geodataloven.

 

Vi legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller seksuell legning. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med redusert funksjonsevne, for eksempel mulighet for redusert stilling. Søkere som informerer om at de har redusert funksjonsevne, vil bli invitert til intervju dersom de er kvalifisert.

To juriststillinger, plan- og bygningsrett

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Akersgata 59
 • Jobbnorge-ID
  152951
 • Intern-ID
  KMD 2018/15
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger