Skattelovavdelingen har ansvaret for å utvikle og forvalte skatte-, avgifts- og tollregelverket, bl.a. gjennom å fremme lovforslag for Stortinget og sørge for en effektiv skatte- og avgiftsforvaltning. Arbeidet er juridisk, men grenser til både økonomi og politikk. Avdelingen er delt inn i fem seksjoner, Seksjon for person og kapitalskatt og skatteavtaler, Seksjon for nærings- og eiendomsskatt, Seksjon for selskapsskatt, Seksjon for skatteforvaltning og innkreving og Seksjon for indirekte skatt.

Jurist (lovrådgiver)

Vi søker etter to dyktige og engasjerte jurister med bred erfaring innen skatte- og avgiftsrett til stilling som lovrådgiver i Skattelovavdelingen. Avdelingen har blant annet et hovedansvar for å:

 • utarbeide forslag til de årlige skatte- og avgiftsopplegg,
 • ansvaret for regelverket om skatter og avgifter, i tillegg til å være faglig sekretariat for den politiske ledelse i departementet,
 • arbeidet i avdelingen går særlig ut på å forberede ny skattelovgivning og å tolke gjeldende regler,
 • avdelingen har internasjonale arbeidsoppgaver, som å forhandle skatteavtaler med andre land og være med i arbeidsgrupper i internasjonale organ.

Utdanning

Det kreves master i rettsvitenskap med gode resultater.

Egenskaper og erfaring

 • Interesse og anlegg for utredningsarbeid og regelverksutvikling
 • Interesse for samfunnsspørsmål
 • Rask og effektiv håndtering av et bredt utvalg saker innenfor avdelingens arbeidsområde
 • Analytiske ferdigheter
 • Kunne argumentere godt for faglige vurderinger både muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • Gjennomføringsevne, personlige egenskaper og god kjennskap til fagområdene vil bli vektlagt
 • Høy arbeidskapasitet

Til stilling som lovrådgiver er det nødvendig med flere års relevant erfaring. For den ene stillingen vil det være en fordel med gode kunnskaper i merverdiavgift.

Vi tilbyr

 • Interessante og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø
 • Faglig utvikling
 • Nærhet til politiske beslutninger
 • Et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Lønn: Lønn kr 700 000 – 900 000 (pluss betalt overtid). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Stillingens referansenr: 16/18

Kontakt: Avdelingsdirektør Knut Erik Omholt, tlf. 22 24 42 94 eller avdelingsdirektør Tor Lande, tlf. 22 24 42 01.

Mangfoldet i samfunnet bør reflekteres blant FINs medarbeidere. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Finansdepartementet oppfordrer kandidatene til å søke stillingen elektronisk. Attester, karakterutskrifter og vedlegg må ettersendes dersom de ikke lastes opp elektronisk. Vi ønsker også å se vitnemål fra videregående skole. Merk konvolutten med referansenummeret 16/18 og send til Finansdepartementet, Skattelovavdelingen, Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo innen 25. mai 2018.

 

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  Finansdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  152896
 • Intern-ID
  16/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger