Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, digitale tjenester og fasiliteringstjenester for departementene. Våre felles verdier er; hjelpsom, engasjert og profesjonell. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca. 700 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.

 

Seksjon anskaffelser ligger i avdeling virksomhetsstyring og anskaffelser og skal blant annet yte rådgivning og veiledning innenfor anskaffelsesområdet for departementsfellesskapet. I tillegg gjennomfører seksjonen anskaffelser både for DSS og departementsfellesskapet.

Har du spisskompetanse innen offentlige anskaffelser?

DSS har ledig inntil tre midlertidige stillinger (ettårige vikariater) som rådgiver/seniorrådgiver knyttet til anskaffelser (innkjøper). Din hovedoppgave som innkjøper i DSS vil være å gjennomføre anskaffelser og drive innkjøpsfaglig rådgivning. Innkjøper fungerer som prosessleder i anskaffelsens tre faser; fra behovsvurdering/markedsanalyse, gjennomføring og kontraktsoppfølging. Som rådgiver for departementene vil du bistå i ulik grad, fra anskaffelsesfaglige spørsmål, til gjennomføring av prosesser og anskaffelsesfaglig kvalitetssikring.

 

Arbeidsoppgaver:

 • rådgivning og prosessledelse internt i DSS og ovenfor departementsfellesskapet
 • gjennomføre anskaffelser med ulikt omfang og verdi
 • generell saksbehandling
 • ha utstrakt kontakt med både tilbydere og interne brukere

 

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • relevant høyskole-/universitetsutdanning på minimum bachelornivå. Fag som administrasjon, økonomi, IT og jus regnes som særlig relevante fagfelt.
 • gode kunnskaper om lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • relevant erfaring med innkjøps- og kontraktsarbeid

 

I særskilte tilfeller kan manglende formell utdanning kompenseres med lang og relevant erfaring, kombinert med relevant etter- og videreutdanning.

 

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • erfaring med IT-anskaffelser
 • erfaring fra prosjektarbeid
 • forhandlingskompetanse


Personlige egenskaper:

Vi søker en person som brenner for innkjøpsfaget, er løsningsorientert og som ønsker å bli med på å videreutvikle innkjøpsarbeidet i DSS. Du må være selvgående og like å ta initiativ og styring. Personen vi leter etter må være en pådriver.

Videre må du være hjelpsom, omgjengelig og ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen tilsier at nøyaktighet og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk er nødvendig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Andre opplysninger: 

 • Vi ber om at attester og vitnemål legges ved søknaden
 • DSS samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

 

Lønn: 

Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver, i spennet kr 517 700 – 686 900 pr år.

Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner.

 

Som ansatt i DSS har du:

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/bedriftsidrettslag
 • Subsidierte priser i kantinene i regjeringskvartalet
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum

 

For mer informasjon, se vår hjemmeside www.dss.dep.no

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I DSS er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. DSS bruker virkemiddelet moderat kvotering.

 

Som IA-bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

 

Nærmere opplysninger ved:

Seksjonssjef Hanna Meland, tlf. 958 55 985, e-post: hanna.meland@dss.dep.no.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  152892
 • Intern-ID
  DSS-2018-19
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger