Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, digitale tjenester og fasiliteringstjenester for departementene. Våre felles verdier er; hjelpsom, engasjert og profesjonell. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca. 700 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.

 

Seksjon for anskaffelser ligger i avdeling for virksomhetsstyring og anskaffelser og skal blant annet yte rådgivning og veiledning innenfor anskaffelsesområdet for departementsfellesskapet. I tillegg gjennomfører seksjonen anskaffelser både for DSS og departementsfellesskapet.

Har du interesse for offentlige anskaffelser?

DSS har ledig inntil tre midlertidige stillinger (ettårige vikariater) som førstekonsulent knyttet til anskaffelser (innkjøper). Din hovedoppgave som innkjøper i DSS vil være å gjennomføre anskaffelser og drive innkjøpsfaglig rådgivning.

 

Arbeidsoppgaver:

 • gjennomføre anskaffelser med ulikt omfang og verdi
 • generell saksbehandling
 • ha utstrakt kontakt med både tilbydere og interne brukere

 

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • relevant høyskole-/universitetsutdanning på minimum bachelornivå. Fag som administrasjon, økonomi, IT og jus regnes som særlig relevante fagfelt.
 • gode kunnskaper om lov og forskrift om offentlige anskaffelser

 

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • erfaring fra prosjektarbeid

Nyutdannede oppfordres til å søke.

 

 

Personlige egenskaper:

Vi søker en person som brenner for innkjøpsfaget, er løsningsorientert og som ønsker å bli med på å videreutvikle innkjøpsarbeidet i DSS. Du må være selvgående og like å ta initiativ og styring. Personen vi leter etter må være en pådriver.

Videre må du være hjelpsom, omgjengelig og ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen, tilsier at nøyaktighet og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk er nødvendig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Andre opplysninger: 

 • Vi ber om at attester og vitnemål legges ved søknaden
 • DSS samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.  

Lønn: 

Stillingen lønnes som førstekonsulent, i spennet kr 436 900 – 517 700 pr år.

Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner.

 

Som ansatt i DSS har du:

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/bedriftsidrettslag
 • Subsidierte priser i kantinene i regjeringskvartalet
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum

 

For mer informasjon, se vår hjemmeside www.dss.dep.no

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I DSS er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. DSS bruker virkemiddelet moderat kvotering.

 

Som IA-bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

 

Nærmere opplysninger ved:

Seksjonssjef Hanna Meland, tlf. 958 55 985, e-post: hanna.meland@dss.dep.no.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  152888
 • Intern-ID
  DSS-2018-18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger