Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i elektronikk

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/universitetslektor i elektronikk, tilknyttet Institutt for IKT. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

 

Institutt for IKT har et stort fagmiljø med og tilbyr utdanning innen elektronikk, datateknikk og multimedieteknologi. Det er aktive forskningsgrupper med spesiell vekt på trådløs kommunikasjon og embedded systems, kunstig intelligens, informasjonssikkerhet, teknologistøttet krisehåndtering, e-læring og e-helse. Blant de ansatte er det 10 professorer, 7 førsteamanuenser, 3 førstelektorer, 12 universitetslektorer og om lag 20 stipendiater.

 

Beskrivelse av stillingen - Kvalifikasjoner og vilkår

 

Stillingen er hovedsakelig tiltenkt undervisning og veiledning ved studiet Bachelor i ingeniørfag – elektronikk, inkludert praktisk veiledning i laboratorium. Den som ansettes må kunne undervise og ha praktisk erfaring med utvikling innen ett eller flere av følgende emner:

 

 • analog elektronikk
 • PCB- utlegg
 • EMC
 • høyfrekvensteknikk
 • antenner

Erfaring innen andre områder innen elektronikk vil være en fordel, men er ikke et krav. Deltagelse i forskningsprosjekter ved instituttet kan også bli aktuelt. Det er en fordel om kandidaten har dokumentert erfaring fra utvikling av elektronikk i industri eller næringsliv.

 

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 

Det kreves mastergrad innen elektronikkfag.

 

Undervisningsspråket er norsk/skandinavisk, så søkeren må beherske dette.

 

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må tilegne seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det forventes at kandidaten kan samarbeide godt med andre, er fleksibel og har gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig.

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

 

Vi tilbyr

 

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter og et godt miljø på Institutt for IKT
 • moderne lokaliteter og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, kode 1011 førsteamanuensis, kr. 590 000-704 800 brutto pr. år, kode 1198 førstelektor, kr. 590 000-704 800 brutto pr. år, eller kode 1009 universitetslektor, kr. 451 300-600 200 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

 

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknad

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

 

Følgende må lastes opp elektronisk:

 

 • CV inkludert liste over vitenskapelige publikasjoner, forsknings- og undervisningserfaring
 • for søkere med avlagt Ph.D-grad; legg ved avhandling som pdf eller lenke
 • vitnemål og attester
 • utvalgte vitenskapelige arbeider (inntil 10). Her kan gjerne lenke benyttes.
 • referanser

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

 

Søknadsfrist: 31.10.18

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til instituttleder Folke Haugland, tlf. 37 23 31 12/472 98 879, e-post folke.haugland@uia.no eller studieprogramleder for elektronikk Ragnhild Veimo Larsen, tlf. 37 23 31 24, e-post ragnhild.t.larsen@uia.no

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. oktober 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Grimstad
 • Jobbnorge-ID
  152876
 • Intern-ID
  Ref. 116/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger