NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultet for naturvitenskap
Forsknings- og innovasjonsseksjonen

 

Forskningsrådgiver

Ved Fakultetet for naturvitenskap er det ledig stilling som seniorrådgiver/rådgiver. Vi søker etter en forskningsrådgiver som skal bidra i gjennomføringsfasen av prosjekter finansiert gjennom EUs virkemidler for forskning og innovasjon.

Fakultet for naturvitenskap har som ambisjon å være en etterspurt aktør i nasjonale og internasjonale forsknings- og undervisningsprogrammer innenfor naturvitenskap og teknologi. NV-fakultetet vil bidra til NTNUs visjon Kunnskap for en bedre verden, ved å holde høy kvalitet på sin forskning, utdanning, formidling og nyskaping. NV-fakultetet består av åtte institutter samt en fakultetsadministrasjon. Nærmere opplysninger om fakultetet med dets institutter finnes på http://www.ntnu.no/nv

Om stillingen
Stillingen vil i hovedsak være knyttet til gjennomføringsfasen av EU-finansierte prosjekter ledet av fakultetets fagmiljøer. I perioder vil det også være aktuelt å utføre andre arbeidsoppgaver knyttet til fakultetets forskningsaktivitet. Stillingen er lagt til forsknings- og innovasjonsseksjonen ved fakultet for naturvitenskap.

Arbeidsoppgavene består i hovedsak av tilrettelegging og oppfølging i gjennomføringsfasen av forsknings- og innovasjonsprosjekter i form av bl.a. planlegging, koordinering, kommunikasjon, dokumentasjon og rapportering.

Arbeidet vil foregå i nært samarbeid med NTNUs vitenskapelig prosjektleder/koordinator og støtteapparat for EU-finansiert forskning. Stillingen er en del av et internasjonalt miljø og innebærer samhandling med samarbeidspartnere både i og utenfor Norge, og møte- og reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner
Vi søker deg som har utdanning på master- eller doktorgradsnivå, helst innen fakultetets fagområder. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Forskerbakgrunn og erfaring med prosjektarbeid er et krav. Erfaring med etablering og koordinering av internasjonale forskningsprosjekter og kunnskap om EUs rammeprogram for forskning er ønskelig. Du må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig.

Personlig egnethet og motivasjon tillegges avgjørende betydning. Personlige egenskaper som selvstendighet, initiativ, gjennomføringsevne og serviceinnstilling er viktige. Vi ønsker en systematisk, fleksibel og utviklingsorientert medarbeider som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

I vurderingen av søkerne vil utdanning og praksis avveies mot personlige egenskaper og egnethet for stillingen.

Lønns- og arbeidsforhold
Vi kan tilby varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et internasjonalt, utviklingsorientert og godt arbeidsmiljø. Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse. Lønn er i henhold til Statens lønnsregulativ.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må regne med eventuelle endringer i arbeidsområdet underveis.

NTNU har personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile mangfoldet i befolkningssammensetningen generelt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
seksjonssjef Lars E Onsøyen, epost lars.e.onsoyen@ntnu.no, tlf. 951 49 397.

Søknad og CV med attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Kun søknader registrert i jobbnorge vil bli vurdert.

Stillingens referansenummer 2018/14022 (NV-72/18).
Søknadsfrist: 27.05.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  27. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  152874
 • Intern-ID
  2018/14022
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger